Skip to the main content.

HR-Konsult för ett strategiskt, säkert arbete i organisationen

Vi har expertis inom olika HR-områden och erbjuder skräddarsydda HR-lösningar för din organisation genom outsourcade HR-tjänster. Vi förstår att varje organisation har unika mål och behov och anpassar oss för att uppfylla de.

Våra erfarna HR-Konsulter kan hjälpa dig med allt från rekrytering och personaladministration till utbildning och utveckling av personal. Vi kan också hjälpa dig att utveckla HR-strategier som är anpassade efter dina specifika mål.
 

Kontakta oss

Våra kunder är gärna referenser

ERFARNA HR-KONSULTER FÖR SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR OCH RÅDGIVNING


EB_19_2_24-51 förminskad

 

Som HR-Konsulter har vi expertis inom en mängd olika HR-områden och kan erbjuda skräddarsydda HR-lösningar för din organisation. Vi förstår att varje organisation är unik, och därför anpassar vi våra tjänster för att möta dina specifika behov och mål.

Som HR-Konsult kan vi hjälpa dig med allt från rekrytering och personaladministration till utbildning och utveckling av personal. Vi kan också hjälpa till med att utveckla HR-strategier som är anpassade efter dina mål och behov.

Våra tjänster inkluderar även stöd för arbetsrättsliga frågor, löneprocesser, förmåner och företagshälsovård, lönekartläggningar och personal handböcker. Vi har också erfarenhet av att hantera arbetsmiljö och säkerhet, samt av att utveckla och implementera policyer och processer för HR-området.

Som HR-Konsulter är vårt mål att hjälpa dig att upprätthålla en hög kvalitet på personalen och en god arbetsmiljö samtidigt som du uppfyller din organisations mål och krav. Vi arbetar nära tillsammans med din organisation för att identifiera dina behov och utveckla skräddarsydda lösningar som är anpassade efter dina specifika behov och mål.

Kontakta oss idag för att lära dig mer om våra HR-konsulttjänster och hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina HR-mål. Vi är dedikerade till att leverera högkvalitativa HR-lösningar som hjälper din organisation att växa och utvecklas.

Kontakta oss så kommer vi fram till en lösning som passar just er!

Kontakta oss

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) – för en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö

Ökad säkerhet och minskade risker

Genom att kartlägga och bedöma risker på arbetsplatsen kan ni vidta åtgärder för att eliminera eller minska dessa risker. Detta leder till en säkrare arbetsmiljö och minskar risken för arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro.

Förbättrad arbetsprestation

En god arbetsmiljö bidrar till ökad trivsel och engagemang bland medarbetare. När anställda känner sig trygga och bekväma på sin arbetsplats ökar deras motivation och produktivitet.

Attraktiv arbetsgivare

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete visar att ni prioriterar era anställdas välmående och säkerhet. Detta uppfattas positivt av potentiella anställda och bidrar till att ni blir en mer attraktiv arbetsgivare på marknaden.

Ökad konkurrenskraft

Genom att förbättra arbetsmiljön och säkerställa en hälsosam arbetsplats kan ni minska kostnader relaterade till sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador. Detta bidrar i sin tur till en ökad konkurrenskraft för ert företag.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) har arbetsgivaren ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö och att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. 

Det innebär att arbetsgivaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall samt att skapa en god arbetsmiljö i allmänhet.

Arbetsgivaren är också skyldig att samverka med arbetstagare och deras skyddsombud för att säkerställa en god arbetsmiljö. Om arbetsgivaren inte uppfyller dessa krav kan de bli föremål för sanktioner från Arbetsmiljöverket, såsom förelägganden, förbud eller böter.

 

Vi hjälper dig redovisa hållbar arbetsmiljö

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) bidrar till ökad hållbarhet genom att främja en säker, hälsosam och välmående arbetsmiljö. Detta leder till en mer hållbar arbetskraft och en mer ansvarsfull verksamhet. När företag arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor blir de mer attraktiva för både anställda och investerare, eftersom det visar att de tar sitt sociala ansvar på allvar.

Kontakta oss