Lönekartläggning

Lönekartläggning

Lönekartläggning är en viktig process för företag och organisationer som vill säkerställa rättvisa och jämställda löner inom sin verksamhet. Genom lönekartläggning kan man identifiera eventuella skillnader i lön mellan olika grupper av anställda och vidta åtgärder för att minska dessa skillnader.

En kvalitativ lönekartläggningstjänst kan hjälpa företag att uppfylla lagkraven på lönekartläggning och säkerställa att lönerna är jämlika och konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. En lönekartläggning kan också ge värdefull information om företagets lönestruktur och hjälpa till att identifiera eventuella problemområden.

En lönekartläggning kan också hjälpa företag att behålla sina bästa talanger genom att erbjuda konkurrenskraftiga löner och förmåner. En kvalitativ lönekartläggningstjänst kan ge företag den information de behöver för att ta välgrundade beslut om löner och förmåner för sina anställda.

Sammanfattningsvis är lönekartläggning en viktig process för företag och organisationer som vill säkerställa rättvisa och jämställda löner inom sin verksamhet.

Alla arbetsgivare ska enligt lag göra lönekartläggningar varje år. Känns det krångligt? Vi på Lön & HR Bolaget hjälper dig! Med en väl genomförd lönekartläggning i ryggen kommer ert arbete med jämställda löner bli betydligt lättare.

Sedan 2017 ska alla företag göra en lönekartläggning varje år. Lönekartläggningen syftar till att upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader mellan könen. Har ditt företag 10 anställda eller fler? Då måste du dessutom dokumentera lönekartläggningen skriftligt.

Våra konsulter kan hjälpa till med alla steg under lönekartläggningsprocessen, allt från hjälp med val av systemstöd, gruppindelning, arbetsvärdering, analyser av resultat samt presentationer för ledningsgrupp och fackliga representanter.


Kontakta våra duktiga HR-konsulter så hjälper vi er!

Kontakta oss