Skip to the main content.

AGI - Trygg, Säker, Kvalitativ arbetsgivardeklaration

Arbetsgivare behöver rapportera inkomster och skatteavdrag för anställda på individnivå varje månad enligt regler som trädde i kraft 2018. Dessa förändringar innebär mer administration kring inrapportering och lönehantering, men vi finns här för att hjälpa till! 

Vi kan hjälpa till att tryggt, säkert och kvalitetssäkrat deklarera AGI månatligen till Skatteverket. Kontakta oss för att få hjälp med lönehantering och rapportering av arbetsgivardeklaration på individnivå. 

Kontakta oss

Våra kunder är gärna referenser

ARBETSGIVARDEKLARATION PÅ INDIVIDNIVÅFrån och med 2018 gäller nya sätt för att rapportera inkomster och skatteavdrag för anställda till Skatteverket. Tidigare har alla företag deklarerat bruttolön och avdragen skatt för alla anställda i klumpsummor via arbetsgivardeklarationer, och först efter årets slut har man skickat in individuella siffror för varje individ som man har betalat lön och skatt åt via kontrolluppgifter. Framöver är dock tanken att kontrolluppgiften skrotas – istället kommer en individuell inkomst- och skatterapportering ske varje månad med arbetsgivardeklarationer på individnivå.

Med de nya reglerna ändras alltså hela sättet för hur inkomster rapporteras till Skatteverket. I fortsättningen ska löner och skatteavdrag delas upp och redovisas individuellt per anställd redan i arbetsgivardeklarationen och lämnas månatligen till Skatteverket. Kontrolluppgiften angående ersättningen och skatt slopas med andra ord, men finns kvar för uppgifter om exempelvis pensioner, räntor och utdelningar.

I samband med att arbetsgivardeklaration på individnivå träder i kraft kommer det även bli möjligt för bland andra Försäkringskassan, Migrationsverket, A-kassor och Arbetsförmedlingen att hämta individers uppgifter från den månatliga arbetsgivarrapporteringen hos Skatteverket. Detta för att underlätta dessa myndigheters möjligheter till kontroll.

Behöver du hjälp?
Kraven kring arbetsgivardeklarationen kräver mer administration kring inrapportering och lönehantering. Behöver du hjälp? Då finns vi här! Kontakta oss så hjälper vi ditt företag med lönehanteringen och rapporteringen av arbetsgivardeklaration på individnivå.

Kontakta oss

Fyra anledningar till varför ditt företag ska outsourca lönerna

Expertis och specialisering

Genom att outsourca till ett konsultbolag får du tillgång till specialiserade kunskaper och erfarenheter, vilket kan minska risken för felaktigheter och underlätta för företaget att hålla sig i linje med gällande lagstiftning.

Tidsbesparing

Att hantera löneadministration internt kan vara mycket tidskrävande, särskilt för mindre företag som kanske inte har tillräckligt med resurser eller personal för att effektivt hantera processen. Genom att outsourca till ett konsultbolag kan du frigöra tid och resurser internt.

Kostnadsbesparing

Att hantera löneadministration internt kan vara dyrt. Det kräver investeringar i teknik, programvara och kompetent personal. Genom att outsourca till ett konsultbolag kan du minska de fasta kostnaderna för att underhålla en intern löneavdelning.

Minimering av fel och risker

Löneadministration är känslig och felaktigheter kan få allvarliga konsekvenser. Genom att outsourca till ett konsultbolag minskar du risken för fel och följdaktiva problem. Konsultbolag har rutiner och kontroller på plats för att säkerställa korrekta beräkningar.