AGI Arbetsgivardeklaration

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med 2018 gäller nya sätt för att rapportera inkomster och skatteavdrag för anställda till Skatteverket. Tidigare har alla företag deklarerat bruttolön och avdragen skatt för alla anställda i klumpsummor via arbetsgivardeklarationer, och först efter årets slut har man skickat in individuella siffror för varje individ som har har betalat lön och skatt åt via kontrolluppgifter. Framöver är dock tanken att kontrolluppgiften skrotas – istället kommer en individuell inkomst- och skatterapportering ske varje månad med arbetsgivardeklarationer på individnivå.

Med de nya reglerna ändras alltså hela sättet för hur inkomster rapporteras till Skatteverket. I fortsättningen ska löner och skatteavdrag delas upp och redovisas individuellt per anställd redan i arbetsgivardeklarationen och lämnas månatligen till Skatteverket. Kontrolluppgiften angående ersättningen och skatt slopas med andra ord, men finns kvar för uppgifter om exempelvis pensioner, räntor och utdelningar.

I samband med att arbetsgivardeklaration på individnivå träder i kraft kommer det även bli möjligt för bland andra Försäkringskassan, Migrationsverket, A-kassor och Arbetsförmedlingen att hämta individers uppgifter från den månatliga arbetsgivarrapporteringen hos Skatteverket. Detta för att underlätta dessa myndigheters möjligheter till kontroll.

Behöver du hjälp?
Kraven kring arbetsgivardeklarationen kräver mer administration kring inrapportering och lönehantering. Behöver du hjälp? Då finns vi här! Kontakta oss så hjälper vi ditt företag med lönehanteringen och rapporteringen av arbetsgivardeklaration på individnivå.

 

Kontakta oss