Skip to the main content.

Utbildning - Arbetsmiljö

Behöver ditt företag utbildning inom arbetsmiljö och SAM? Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för dig och din organisation!

 

Kontakta oss

 

Låt oss hjälpa din verksamhet utvecklas inom arbetsmiljöarbetet!

Med flera års erfarenhet inom HR kan vi hjälpa din verksamhets fortsatta kunskapsutveckling genom workshops, utbildningsdagar samt coachning av chefer inom din organisation. Vi säkerställer genom utbildningarna att ni uppfyller de lagkrav, förordningar och bestämmelser som finns i Sverige. 

 

Arbetsmiljöutbildning 


Med specialistkompetens inom arbetsmiljö kan våra HR-Konsulter utbilda ledning, chefer och skyddsombud. Som företagsledning, både individuellt och i grupp är det viktigt med satta mål och förväntningar för att kunna leda verksamheten framåt. 

Tack vare vår utbildning får du all nödvändig information för att kunna bedriva ett arbetsmiljöarbete inom din verksamhet som är i enlighet med SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete). Utbildningen skräddarsys efter din verksamhets behov tack vare våra hr-konsulters rådgivande och coachande förhållningssätt. Tillsammans med er verksamhet skapar vi rätt förutsättningar för chefer och andra medarbetare i ledande roller att utveckla en välmående, hållbar och tydlig organisation. Efter utbildningen kommer ni att kunna arbeta effektivt och hållbart med arbetsmiljöförbättringar inom er verksamhet.

 

 

EB_7_4_22-58

 

Jag befarade att det skulle bli väldigt mycket teori pga ämnets karaktär men blev glatt överraskad att det även var flera värdefulla övningar och utbildning i mer diskussionsformat. Passade oss.
Citat från tidigare deltagare

För mer information om vår arbetsmiljöutbildning gällande innehåll och pris, kontakta oss via vårt kontaktformulär. 

Kontakta oss