Skip to the main content.

Onboarding - En positiv, lyckad start för nya medarbetare

En välplanerad onboarding är ett avgörande steg för att din nya medarbetare smidigt ska komma in i organisationen. Våra skräddarsydda tjänster hjälper dig att säkerställa en positiv upplevelse för alla.

Vi kan hjälpa din organisation att minimera tiden för nya medarbetare att bli självsäkra och produktiva i sin nya roll med hjälp av en gedigen introduktion av företaget och dess värderingar, arbetsuppgifter och system, samt uppföljning och feedback.
 

Kontakta oss

Våra kunder är gärna referenser

BÄSTA PRAXIS FÖR EN EFFEKTIV ONBOARDING-PROCESSEn välplanerad onboarding är avgörande för att säkerställa en smidig och framgångsrik integrering av nya anställda i en organisation. Genom att tillhandahålla en strukturerad och vägledande onboarding-process kan företag hjälpa nya anställda att snabbt bli produktiva och integrerade i företagskulturen.

Våra onboarding-tjänster skräddarsys för att passa varje organisations unika behov och mål. Vi sätter efter era behov upp en onboarding-plan som inkluderar allt från introduktion av företaget och dess värderingar till träning på arbetsuppgifter och system. Genom att tillhandahålla en välplanerad onboarding-process kan vi hjälpa organisationer att minimera tiden det tar för nya anställda att bli produktiva och självsäkra på sina nya roller.

Våra onboarding-tjänster inkluderar också uppföljning och feedback för att säkerställa att nya anställda känner sig välkomna och uppskattade. Vi arbetar aktivt med att säkerställa att onboarding-processen är en positiv upplevelse för alla inblandade.

Kontakta oss idag för att lära dig mer om våra onboarding-tjänster och hur vi kan hjälpa din organisation att integrera nya anställda på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Kontakta våra duktiga HR-konsulter så hjälper vi er!


Kontakta oss

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) – för en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö

Ökad säkerhet och minskade risker

Genom att kartlägga och bedöma risker på arbetsplatsen kan ni vidta åtgärder för att eliminera eller minska dessa risker. Detta leder till en säkrare arbetsmiljö och minskar risken för arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro.

Förbättrad arbetsprestation

En god arbetsmiljö bidrar till ökad trivsel och engagemang bland medarbetare. När anställda känner sig trygga och bekväma på sin arbetsplats ökar deras motivation och produktivitet.

Attraktiv arbetsgivare

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete visar att ni prioriterar era anställdas välmående och säkerhet. Detta uppfattas positivt av potentiella anställda och bidrar till att ni blir en mer attraktiv arbetsgivare på marknaden.

Ökad konkurrenskraft

Genom att förbättra arbetsmiljön och säkerställa en hälsosam arbetsplats kan ni minska kostnader relaterade till sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador. Detta bidrar i sin tur till en ökad konkurrenskraft för ert företag.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) har arbetsgivaren ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö och att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. 

Det innebär att arbetsgivaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall samt att skapa en god arbetsmiljö i allmänhet.

Arbetsgivaren är också skyldig att samverka med arbetstagare och deras skyddsombud för att säkerställa en god arbetsmiljö. Om arbetsgivaren inte uppfyller dessa krav kan de bli föremål för sanktioner från Arbetsmiljöverket, såsom förelägganden, förbud eller böter.

 

Vi hjälper dig redovisa hållbar arbetsmiljö

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) bidrar till ökad hållbarhet genom att främja en säker, hälsosam och välmående arbetsmiljö. Detta leder till en mer hållbar arbetskraft och en mer ansvarsfull verksamhet. När företag arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor blir de mer attraktiva för både anställda och investerare, eftersom det visar att de tar sitt sociala ansvar på allvar.

Kontakta oss