Lönekartläggning

Lönekartläggning

Alla arbetsgivare ska enligt lag göra lönekartläggningar varje år. Känns det krångligt? Vi på Lön & HR Bolaget hjälper dig! Med en väl genomförd lönekartläggning i ryggen kommer ert arbete med jämställda löner bli betydligt lättare.

Från och med den 1 januari 2017 finns nya regler för hur lönekartläggningen på företag ska gå till. Enligt de nya reglerna ska alla företag kartlägga lönerna varje år, till skillnad från var tredje år som gällde tidigare. Vad är då vitsen med detta? Jo, genom att kartlägga lönerna kontinuerligt med tätare mellanrum blir det lättare att upptäcka omotiverade löneskillnader. Framförallt hjälper lönekartläggningen till att upptäcka och åtgärda löneskillnader mellan kvinnor och män som saknar rimlig anledning. Skillnaderna kan exempelvis röra:

  • Kvinnor och män som har likvärdiga arbeten och arbetsuppgifter
  • Anställda som utför ett arbete som generellt betraktas som kvinnodominerat, jämfört med anställda som utför ett likvärdigt arbete men i en mansdominerad bransch
  • Anställda som utför arbete i en kvinnodominerad bransch jämfört med anställda som utför ett likvärdigt arbete i en bransch som inte är kvinnodominerad, men som ger högre lön trots att kraven i arbetet är lägre

Förutom rena löner ska kartläggningen även titta på hur det ser ut för andra villkor i anställningen. Det kan exempelvis vara vilka som får tjänstebil och bostads- eller reseförmåner, eller hur fördelning av bonus fungerar.

Kravet på en årlig lönekartläggning gäller alla arbetsgivare. Har ditt företag 10 anställda eller fler? Då måste du dessutom dokumentera lönekartläggningen skriftligt.

 

Det här vinner du på lönekartläggning

Det kanske låter lite omständligt att lägga tid på att kartlägga lönerna varje år, men med vår hjälp lovar vi att det blir en smidig process. Dessutom finns det flera fördelar med att kartlägga lönerna regelbundet! Förutom att du får en bra bild av lönestrukturen i företaget får du ett tydligt och lättillgängligt material inför lönesättningar, revisioner av löner och hur lönenivån ser ut inför nyrekrytering.

Dessutom får du som arbetsgivare chansen att sudda ut löneskillnader mellan män och kvinnor med likvärdiga jobb och skapa en mer jämställd arbetsplats. För inte ska väl lön bero på kön?

En annan, inte helt oviktig, anledning till att göra lönekartläggningar varje år är att det är lagstadgat, och om man som arbetsgivare inte uppfyller lagkraven riskerar man vite. En årlig lönekartläggning är en skyldighet i arbetsgivarens aktiva arbete, enligt diskrimineringslagen.

En naturlig uppföljning till att åtgärda löneskillnader som upptäcks vid en lönekartläggning är att ha medarbetarsamtal med de anställda. Vi hjälper er gärna med råd kring lönesamtal och utvecklingssamtal.

Har ni inte gjort lönekartläggningar på ert företag förut väcks säkert en del frågor. Kontakta oss så berättar vi mer.

 

Få experthjälp med lönekartläggningen

Behöver ditt företag hjälp med lönekartläggning? Hos oss får du hjälp med vad en lönekartläggning är och hur du genomför den. På Lön & HR Bolaget får du hjälp av erfarna HR-konsulter som tillsammans med er sätter upp en plan för hur lönekartläggningen kan genomföras i er organisation. Kontakta oss för mer information och offert för lönekartläggning.

 

Kontakta oss