Skip to the main content.

Lönekartläggning - så genomför du en korrekt, rättvis, effektiv bedömning

Låt våra experter hjälpa er att genomföra en kvalitativ lönekartläggning. Vi hjälper er uppfylla lagkraven och säkerställer jämlika och konkurrenskraftiga löner på arbetsmarknaden.  

En lönekartläggning kan ge värdefull information om företagets lönestruktur och hjälpa till att identifiera eventuella problemområden. Dessutom kan en väl genomförd lönekartläggning hjälpa företaget att behålla sina bästa talanger genom att erbjuda konkurrenskraftiga löner och förmåner.
 

Kontakta oss

Våra kunder är gärna referenser

LÅT VÅRA EXPERTER HJÄLPA ER MED LÖNEKARTLÄGGNINGEN I ERT FÖRETAGLönekartläggning är en viktig process för företag och organisationer som vill säkerställa rättvisa och jämställda löner inom sin verksamhet. Genom lönekartläggning kan man identifiera eventuella skillnader i lön mellan olika grupper av anställda och vidta åtgärder för att minska dessa skillnader.
 

En kvalitativ lönekartläggningstjänst kan hjälpa företag att uppfylla lagkraven på lönekartläggning och säkerställa att lönerna är jämlika och konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. En lönekartläggning kan också ge värdefull information om företagets lönestruktur och hjälpa till att identifiera eventuella problemområden.

En lönekartläggning kan också hjälpa företag att behålla sina bästa talanger genom att erbjuda konkurrenskraftiga löner och förmåner. En kvalitativ lönekartläggningstjänst kan ge företag den information de behöver för att ta välgrundade beslut om löner och förmåner för sina anställda.

Sammanfattningsvis är lönekartläggning en viktig process för företag och organisationer som vill säkerställa rättvisa och jämställda löner inom sin verksamhet.

Alla arbetsgivare ska enligt lag göra lönekartläggningar varje år. Känns det krångligt? Vi på Lön & HR Bolaget hjälper dig! Med en väl genomförd lönekartläggning i ryggen kommer ert arbete med jämställda löner bli betydligt lättare.

Sedan 2017 ska alla företag göra en lönekartläggning varje år. Lönekartläggningen syftar till att upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader mellan könen. Har ditt företag 10 anställda eller fler? Då måste du dessutom dokumentera lönekartläggningen skriftligt.

Våra konsulter kan hjälpa till med alla steg under lönekartläggningsprocessen, allt från hjälp med val av systemstöd, gruppindelning, arbetsvärdering, analyser av resultat samt presentationer för ledningsgrupp och fackliga representanter.

Här kan du läsa våra blogginlägg om lönekartläggning: 
Lönekartläggning
Hur genomför man en lönekartläggning
Hur använder vi resultatet av lönekartläggningen? 

Kontakta våra duktiga HR-konsulter så hjälper vi er!


Kontakta oss

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) – för en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö

Ökad säkerhet och minskade risker

Genom att kartlägga och bedöma risker på arbetsplatsen kan ni vidta åtgärder för att eliminera eller minska dessa risker. Detta leder till en säkrare arbetsmiljö och minskar risken för arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro.

Förbättrad arbetsprestation

En god arbetsmiljö bidrar till ökad trivsel och engagemang bland medarbetare. När anställda känner sig trygga och bekväma på sin arbetsplats ökar deras motivation och produktivitet.

Attraktiv arbetsgivare

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete visar att ni prioriterar era anställdas välmående och säkerhet. Detta uppfattas positivt av potentiella anställda och bidrar till att ni blir en mer attraktiv arbetsgivare på marknaden.

Ökad konkurrenskraft

Genom att förbättra arbetsmiljön och säkerställa en hälsosam arbetsplats kan ni minska kostnader relaterade till sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador. Detta bidrar i sin tur till en ökad konkurrenskraft för ert företag.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) har arbetsgivaren ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö och att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. 

Det innebär att arbetsgivaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall samt att skapa en god arbetsmiljö i allmänhet.

Arbetsgivaren är också skyldig att samverka med arbetstagare och deras skyddsombud för att säkerställa en god arbetsmiljö. Om arbetsgivaren inte uppfyller dessa krav kan de bli föremål för sanktioner från Arbetsmiljöverket, såsom förelägganden, förbud eller böter.

 

Vi hjälper dig redovisa hållbar arbetsmiljö

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) bidrar till ökad hållbarhet genom att främja en säker, hälsosam och välmående arbetsmiljö. Detta leder till en mer hållbar arbetskraft och en mer ansvarsfull verksamhet. När företag arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor blir de mer attraktiva för både anställda och investerare, eftersom det visar att de tar sitt sociala ansvar på allvar.

Kontakta oss