Arbetsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrätten är den del av lagen som styr förhållandet mellan arbetsgivarna och de anställda. De påverkar alla företag från den första anställda. Viktiga lagar att förhålla sig till är bland annat:


- Arbetsmiljölagen
- Arbetstidslagen
- Diskrimineringslagen
- Föräldraledighetslagen
- Lagen om anställningsskydd
- Lagen om medbestämmande i arbetslivet
- Semesterlagen

Våra HR-konsulter kan stötta dig i alla arbetsrättsliga frågor. Vi kan hjälpa till med allt från att tolka lagkrav, och därmed undvika kostsamma misstag, till att hålla fackliga förhandlingar.

Har ni behov kan vi även hjälpa till att ta fram policyers och processer som blir optimala för er verksamhet som garanterar att ni efterföljer de krav ni har som arbetsgivare.

Kontakta våra duktiga HR-konsulter så hjälper vi er!

Kontakta oss