Vad kostar lönen?

Vad kostar lönen?

En lön kostar mer än den peng som trillar in på den anställdes konto den 25:e varje månad. Att löneskatt och arbetsgivaravgifter tillkommer utöver nettolönen vet nog de flesta, men kostnaden för en lön innehåller fler poster än så.
Såhär kan de sammanlagda löneposterna för en typisk lön se ut:
 
Bruttolön
+ Semesterlön
+ Rörlig lönedel
+ Pensionspremier
+ Löneskatt
+ Sjukförsäkringspremier
+ Kostnader för förmåner
+ Arbetsgivaravgifter
= Lönekostnad
 
Kontakta oss