Operativ HR

Operativ HR

Vi hjälper dig med frågor som handlar om relationen mellan arbetsgivare och medarbetare.

 • Arbetsrätt
 • Arbetsmiljö
 • Ledarskap, kultur och värderingar
 • Kompetensutveckling
 • Lön- och belöning, förmåner och villkor
 • Organisationsutveckling
 • Personalhandbok, policy och riktlinjer
 • Rekrytering och introduktion
 • Jämställdhet och mångfald
 • Facklig samverkan
 • Employer Branding – varumärket som arbetsgivare
 • Personalekonomi

 

Vi delar in HR arbetet i olika områden:

Strategisk HR – Employer branding, talent management och andra grepp som bidrar till affärsmålet.

Praktisk HR – Arbetsmarknadsfrågor, arbetsrättsliga regler och praktiska tips kring anställning.

Arbetsmiljö – Framgångsrika företag jobbar förebyggande med hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering.

Mångfald – Att arbeta aktivt med jämställdhet och mångfald säkrar attraktivitet och konkurrenskraft.

Organisation & ledarskap – I en sund företagskultur är chefen den som visar vägen, inspirerar, möjliggör och stödjer.

 

Kontakta oss