Skip to the main content.

Offboarding - Tips, Råd för ett smidigt avslut

En effektiv offboarding är lika viktigt som onboardingen för att säkerställa en positiv anställningsupplevelse. Våra offboarding-tjänster hjälper dig på ett professionellt och effektivt sätt skapa ett positivt avslut. 

Vi kan hjälpa din organisation med avslutande intervjuer för att identifiera förbättringsområden i organisationen, feddbacksamlingsprocesser och återlämning av material. Kontakta oss för att få veta mer om vårt erbjudande. 
 

Kontakta oss

Våra kunder är gärna referenser

SÅ HÄR KAN NI EFFEKTIVISERA OFFBOARDING-PROCESSEN I ER ORGANISATIONOffboarding-tjänster är lika viktiga som onboarding-tjänster när det gäller att säkerställa en positiv anställningsupplevelse för både anställda och arbetsgivare. Våra offboarding-tjänster är utformade för att hjälpa organisationer att hantera separationen av anställda på ett effektivt och professionellt sätt.

Vi erbjuder en strukturerad offboarding-process som inkluderar allt från att samla in feedback från den avgående anställda till att säkerställa att allt företagsrelaterat material returneras. Genom att tillhandahålla en välplanerad offboarding-process kan vi hjälpa organisationer att minimera risken för juridiska problem och säkerställa en smidig övergång.

Våra offboarding-tjänster inkluderar också möjligheten att genomföra en avslutande intervju med den avgående anställda för att identifiera eventuella problem eller förbättringsområden inom organisationen. Denna feedback kan sedan användas för att göra förbättringar i företagskulturen och processerna.

Kontakta oss idag för att lära dig mer om våra offboarding-tjänster och hur vi kan hjälpa din organisation att hantera anställningsseparationer på ett professionellt och effektivt sätt. Vi är dedikerade till att hjälpa företag att skapa en positiv arbetsmiljö och en produktiv arbetsstyrka.

Kontakta våra duktiga HR-konsulter så hjälper vi er!


Kontakta oss

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) – för en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö

Ökad säkerhet och minskade risker

Genom att kartlägga och bedöma risker på arbetsplatsen kan ni vidta åtgärder för att eliminera eller minska dessa risker. Detta leder till en säkrare arbetsmiljö och minskar risken för arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro.

Förbättrad arbetsprestation

En god arbetsmiljö bidrar till ökad trivsel och engagemang bland medarbetare. När anställda känner sig trygga och bekväma på sin arbetsplats ökar deras motivation och produktivitet.

Attraktiv arbetsgivare

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete visar att ni prioriterar era anställdas välmående och säkerhet. Detta uppfattas positivt av potentiella anställda och bidrar till att ni blir en mer attraktiv arbetsgivare på marknaden.

Ökad konkurrenskraft

Genom att förbättra arbetsmiljön och säkerställa en hälsosam arbetsplats kan ni minska kostnader relaterade till sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador. Detta bidrar i sin tur till en ökad konkurrenskraft för ert företag.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) har arbetsgivaren ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö och att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. 

Det innebär att arbetsgivaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall samt att skapa en god arbetsmiljö i allmänhet.

Arbetsgivaren är också skyldig att samverka med arbetstagare och deras skyddsombud för att säkerställa en god arbetsmiljö. Om arbetsgivaren inte uppfyller dessa krav kan de bli föremål för sanktioner från Arbetsmiljöverket, såsom förelägganden, förbud eller böter.

 

Vi hjälper dig redovisa hållbar arbetsmiljö

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) bidrar till ökad hållbarhet genom att främja en säker, hälsosam och välmående arbetsmiljö. Detta leder till en mer hållbar arbetskraft och en mer ansvarsfull verksamhet. När företag arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor blir de mer attraktiva för både anställda och investerare, eftersom det visar att de tar sitt sociala ansvar på allvar.

Kontakta oss