Lönesamtal och utvecklingssamtal

Lönesamtal och utvecklingssamtal

Lönesamtal och utvecklingssamtal är två viktiga delar i dialogen mellan dig som arbetsgivare och dina anställda. Samtalen är bra sätt att utvärdera situationen, känna av läget och bidrar även till att både den anställde och företaget kan fortsätta utvecklas. Här listar vi några god råd kring vad man som arbetsgivare eller chef kan tänka på vid lönesamtal och utvecklingssamtal.

 

Lönesamtal

Lönesamtalet blir ett redskap för dig som arbetsgivare att sätta upp individuella mål för de anställda när lönerna ska revideras och bestämmas. I lönesamtalet utgår du som arbetsgivare ifrån hur den anställdes arbetsuppgifter utvecklas och vad som resultatmässigt förväntas av den anställde för att får högre lön.

Som anställd vill man nog i stort sett alltid ha möjlighet att höja sin lön. Vi rekommenderar att man varje år har lönesamtal med sin personal – då skapar du en naturlig dialog samtidigt som det blir tydligt för den anställda vad som förväntas av denne personligen och av företaget för att höja lönen.

Här ges också utrymme för personalen att föra fram sina löneanspråk och för dig att motivera varför lönen ser ut som den gör.

Är ni anslutna till ett kollektivavtal finns troligtvis ett löneavtal att utgå ifrån som på olika sätt reglerar hur lönerevisionen ska se ut. Löneavtalen brukar bland annat säga när på året lönerna ska revideras, hur stora löneökningar du som arbetsgivare är skyldig att följa, regler kring den individuella lönesättningen samt hur den lägsta garanterade löneökningen för varje anställd är.

Tips inför lönesamtalen:

  • Boka in mötena i god tid så att du hinner förbereda dig väl
  •  Se till att skapa en tydlig bild av hur den anställde har presterat under året och sätt nya mål inför kommande året
  •  Följ upp tidigare utvecklingssamtal och lönesamtal
  •  Kolla upp gällande kollektivavtal och om det finns något löneavtal med detta
  •  Kolla upp eventuell lönestatistik och se hur lönerna ser ut generellt för branschen
  •  Glöm inte att lyssna på vad personalen har att säga om såväl lön som målsättning!

 

Utvecklingssamtal

Precis som lönesamtalet är det bra att ha regelbundna, personliga utvecklingssamtal med personalen där ni kan stämma av hur du och den anställde upplever medarbetarens och företagets situation. Här kan ni diskutera aktuella arbetsuppgifter och arbetssituationen – kanske finns det möjligheter att utveckla kompetensen på olika sätt?

Att känna av hur personalen upplever sin arbetssituation är ett bra sätt att se till så att de anställda trivs. För med en glad personal blir det lättare att få företaget och de anställda att fortsätta utvecklas!

Utvecklingssamtalet är ett bra tillfälle för både dig och din personal att komma med synpunkter på hur situationen ser ut. Finns det ett problem? Försök att komma med förslag till förändringar – på så sätt blir det lättare att tillsammans nå förbättringar.

Precis som vid lönesamtalen är det bra att boka in utvecklingssamtalen i god tid så att båda parter hinner förbereda er väl. Även här bör du innan samtalet gå igenom och skapa dig en bild kring hur du ser på den anställdes arbetssituation samt att följa upp hur det har gått sedan det senaste utvecklingssamtalet.

 

Kontakta oss