Lönesättning

Lönesättning

Har du koll på ditt företags lönesättning och löneutveckling?

 

Testa er själva! Hur många poäng får du och ditt företag? Ju högre poäng desto längre har ni kommit i arbetet med aktiv lönesättning. Finns det mer ni kan göra för att förbättra löne­sättningen? Vad är viktigast för ert företag att utveckla och hur mycket tid får det ta?

Vill ni hjälp och stöd i er lönesättning och löneutveckling är ni välkomna att höra av er till oss.

Nedan redovisas ett antal påståenden om hur lönesättningen kan gå till. Fun­dera på hur det fungerar på ert företag genom att bedöma det ni gör på en femgradig skala.

1 = Stämmer inte alls
2 = Stämmer dåligt
3 = Stämmer ibland
4 = Stämmer delvis
5 = Stämmer på pricken

Fråga 1

På vårt företag finns det tydliga kopplingar mellan det som belönas och verksamhetens mål
Stämmer inte alls [1]——-[2]——-[3]——-[4]——-[5] Stämmer på pricken

 

Fråga 2

På vårt företag fungerar lönesättningen som morot för att utvecklas och prestera bättre
Stämmer inte alls​ [1]——-[2]——-[3]——-[4]——-[5] Stämmer på pricken

 

Fråga 3

Vi har en genomtänkt fördelning mellan fast och rörlig lön
Stämmer inte alls​ [1]——-[2]——-[3]——-[4]——-[5] Stämmer på pricken

 

Fråga 4

På vårt företag har vi tydliga kriterier för vad som belönas
Stämmer inte alls​ [1]——-[2]——-[3]——-[4]——-[5] Stämmer på pricken

 

Fråga 5

Medarbetarna är medvetna om vilka kriterier som belönas
Stämmer inte alls​ [1]——-[2]——-[3]——-[4]——-[5] Stämmer på pricken

 

Fråga 6

Medarbetarna är delaktiga i utformningen av belöningskriterierna
Stämmer inte alls​ [1]——-[2]——-[3]——-[4]——-[5] Stämmer på pricken

 

Fråga 7

Vi informerar medarbetarna regelbundet om företagets resultat
Stämmer inte alls​ [1]——-[2]——-[3]——-[4]——-[5] Stämmer på pricken

 

Fråga 8

Medarbetarna har goda kunskaper om hur lönesättningen i företaget går till
Stämmer inte alls​ [1]——-[2]——-[3]——-[4]——-[5] Stämmer på pricken

 

Fråga 9

Medarbetarna är nöjda med hur lönesättningen på företaget går till
Stämmer inte alls​ [1]——-[2]——-[3]——-[4]——-[5] Stämmer på pricken

 

Fråga 10

Företaget har en genomtänkt lönespridning bland medarbetare
Stämmer inte alls​ [1]——-[2]——-[3]——-[4]——-[5] Stämmer på pricken
 
 
Kontakta oss