Outsourcing löner

Till oss kan du outsourca hela löneadministrationen inklusive systemansvar. Vi är rådgivare inom lönehantering och HR-administration och kan hjälpa er med alla frågor som rör relationen mellan arbetsgivare och anställda.

 

Auktoriserade lönekonsulter

När ni väljer att outsourca lönerna till oss så får ni hjälp av Lön & HR Bolagets auktoriserade lönekonsulter, med mångårig erfarenhet av både lönekonsultarbete och att jobba med outscouring av löner på lönebyrå eller redovisningsbyrå. Vi sköter lönerna åt företag i alla storlekar och i en rad olika branscher.

Våra lönekonsulter arbetar i team för att kunna ge er bästa möjliga service. Vi sköter löpande lönehantering, lönesystem, dokumentstyrning och rapportering i enlighet med SALK, Svensk standard för auktoriserade lönekonsulter. Lönekonsulterna jobbar löpande med rådgivning och kvalitetssäkring kring allt som rör era löner.

Våra lönespecialister har systemtekniska kunskaper och har erfarenhet av att hantera flera olika löne- och tidrapporteringssystem. Vi arbetar företrädesvis i Hogia Lön Plus, men hanterar även andra system. Vi på arbetar med bland annat med framställning av scheman samt beräkning av ersättningar enligt aktuella kollektivavtal. Vidare besitter vi lång erfarenhet inom olika förmånsberäkningar samt pensionsregler både inom kollektivavtal och för företag utan kollektivavtal.

 

Uppstart av uppdrag

I uppstarten av lönehanteringen kan vi bland annat bistå med:

 • Implementering av tidrapporter via fil
 • Uppsättning av kontoplan, resultatenheter och kostnadsbärare
 • Upplägg av samtliga anställdas person- och lönerelaterade uppgifter
 • Säkerställa av årets ackumulatorer om övergång inte sker vid årsskifte
 • Säkerställa av semesterackumulatorer om övergång inte sker i samband med semesterårsskifte
 • Överläsning/inställning av avvikande formler på lönearter
 • Inställningar inför ev SIE filer
 • Inställningar inför ev. sändning av bankfil

 

Vad kan vi hjälpa er med?

Vi kan hjälpa er med hela lönehanteringen eller delar av den – era behov styr vad vi kan stå till tjänst med. I vårt grundpaket för lönehantering ingår:

 • Framställning av lönespecifikationer
 • Utbetalningslista
 • Bokföringsorder lön
 • Bokföringsorder sociala avgifter
 • Lönejournaler
 • Löneartsfördelning
 • Arbetsgivardeklaration
 • Specifikation arbetsdeklaration per anställd
 • Beräkning och redovisning av semesterskulder

Vi kan även bistå med ytterligare tjänster inom personaladministration:

 • Rådgivning kring personalfrågor
 • Upprättande av anställningsavtal
 • Upprättande av arbetsgivarintyg
 • Upprättande av personalpolicys
 • Rapportering till Försäkringskassan
 • Rehabiliteringsrådgivning
 • Digitala tidrapporteringssystem
 • Frånvarohanteringssystem
 • Tolkningar av kollektivavtal
 • Processkartläggning och rutinbeskrivning
 • Expatriater
 • Löpande rapportering av pensionsuppgifter till Fora
 • Registrering av nyanställningar, avslut, förändringar av löneuppgifter angående pension till Collectum
 • Rese- och utläggsredovisning
 • Lönebearbetning
 • Löneutbetalningar
 • Kontrolluppgifter
 • Skattedeklaration
 • Pensionsrapportering
 • Avstämningar inför årsskiftet, se till att systemen är uppdaterade och säkerställa att samtliga av företagets medarbetare har aktualiserade skattetabeller.
 • Lönerapportering
 • Personaladministration
 • Kvartals- och årsrutiner
 • Rådgivning inom löneområdet
 • Rådgivning inom HR​

Vi erbjuder även molnbaserade system via webben och appar för exempelvis tidrapportering, reseräkningar samt schemaläggning.

 

Kontakta oss