Lönehanteringstjänster för ditt företag

Hur vi kan hjälpa ditt företag med lönehantering och effektivisering av löneprocessen

Lönehantering är en viktig del av att driva ett företag, oavsett storlek eller bransch. En effektiv lönehanteringsprocess kan bidra till att öka företagets produktivitet och minska administrativa kostnader. För att säkerställa en smidig lönehantering är det viktigt att ha en välplanerad process som inkluderar allt från tidsrapportering till skatteberäkningar.

En central del av lönehanteringsprocessen är att se till att all personalinformation är korrekt och uppdaterad. Detta inkluderar anställningsavtal, personuppgifter och skattedeklarationer. Att ha rätt information från början kan minska risken för felaktigheter och bidra till att upprätthålla företagets förtroende och rykte.

En annan viktig faktor att ta hänsyn till är att se till att löner betalas ut i tid och enligt lagstadgade regler och bestämmelser. Detta inkluderar att säkerställa att alla anställda får rätt lön för rätt arbete, att skatteavdrag görs korrekt och att eventuella sociala avgifter betalas i tid. En effektiv lönehanteringsprocess kan bidra till att minska risken för rättsliga tvister och böter.

Att ha rätt teknik och programvara för lönehantering är också avgörande för att säkerställa en smidig process. Med hjälp av rätt programvara kan företag hantera all löneinformation på ett säkert och effektivt sätt, från tidsrapportering till utbetalning av löner. Detta kan också bidra till att minska administrativa kostnader och öka produktiviteten.

Sammanfattningsvis är lönehantering en viktig del av att driva ett företag och det är viktigt att ha en välplanerad process för att säkerställa smidig och korrekt hantering av löner och personalinformation. Genom att investera i rätt teknik och programvara kan företag effektivisera sin lönehanteringsprocess och minska risken för felaktigheter och rättsliga tvister.

 Rätt lön till rätt person i rätt tid – viktigare än så kan det väl knappast bli, eller hur? Lägg ut lönehanteringen till oss så garanterar vi att så blir fallet – varje månad, året om.

Vi hjälper er med alla tänkbara frågor som rör relationen mellan arbetsgivare och medarbetare. Från praktisk lönehantering till stöd och rådgivning inom löner, avtal och personalfrågor. Oss på Lön & HR Bolaget kan ni också använda som ett stöd för personalen gentemot cheferna i organisationen, eller varför inte låta oss agera som er personliga löneavdelning för samtliga anställda. Vi kan bistå med allt som rör lönehantering och personalrelaterade frågor och problem.

Vi kan administrera hela lönehanteringen eller specifika delar av löneprocessen – era önskemål får styra, helt enkelt.

På Lön & HR Bolaget följer vi SALK och är medlemmar i SRF. Våra auktoriserade lönekonsulter på Lön & HR Bolaget har minst 6 års erfarenhet av lönearbete och har arbetat minst 3 år på redovisningsbyrå.

Vi har alltid kvalitet i fokus och ser långsiktigt på våra relationer med kunderna. Våra auktoriserade lönekonsulter arbetar i kundteam för bästa service.

Några av tjänsterna vi kan stödja er med inom lönehantering och HR:

 • Vi hjälper er med outsourcing av hela löneadministrationen inklusive systemansvar
 • Sedvanlig lönehantering
 • Stöd vid processkartläggningar eller utförande av processkartläggningar
 • Systemstöd
 • Kompetensöverföring – vi skapar rutinbeskrivningar och ser till att företagets rutiner skrivs ner
 • Stöd och råd vid upphandling
 • Implementering av nya lönesystem
 • Hjälp med reseräkningar
 • Expatriater
 • Högriskskydd
 • Rapportering till Fora, Collectum och andra pensionslösningar
 • Tidredovisningssystem
 • Hjälp att sammanställa kontrolluppgifter

Kontakta oss för mer information om vad vi kan hjälpa ditt företag med och för offertförslag.