Skip to the main content.

Lönehantering - Anpassade, Kvalitativa tjänster till ditt företag

Välkommen till Lön & HR Bolaget - er partner för smidig och effektiv lönehantering och personaladministration! Vi är experter inom vårt område och har lång erfarenhet av att hjälpa företag av alla storlekar och branscher.

Vi förstår att lönehantering kan vara en komplex och tidskrävande process för företag, men det behöver inte vara det. Med vår hjälp kan ni outsourca hela eller delar av er löneadministration och känna er trygga i att allt hanteras på ett säkert och korrekt sätt, varje månad, året om.
 

Kontakta oss

Våra kunder är gärna referenser

HUR VI KAN HJÄLPA DITT FÖRETAG MED LÖNEHANTERING OCH EFFEKTIVISERING AV LÖNEPROCESSENLönehantering är en viktig del av att driva ett företag, oavsett storlek eller bransch. En effektiv lönehanteringsprocess kan bidra till att öka företagets produktivitet och minska administrativa kostnader. För att säkerställa en smidig lönehantering är det viktigt att ha en välplanerad process som inkluderar allt från tidsrapportering till skatteberäkningar.

En central del av lönehanteringsprocessen är att se till att all personalinformation är korrekt och uppdaterad. Detta inkluderar anställningsavtal, personuppgifter och skattedeklarationer. Att ha rätt information från början kan minska risken för felaktigheter och bidra till att upprätthålla företagets förtroende och rykte.

En annan viktig faktor att ta hänsyn till är att se till att löner betalas ut i tid och enligt lagstadgade regler och bestämmelser. Detta inkluderar att säkerställa att alla anställda får rätt lön för rätt arbete, att skatteavdrag görs korrekt och att eventuella sociala avgifter betalas i tid. En effektiv lönehanteringsprocess kan bidra till att minska risken för rättsliga tvister och böter.

Att ha rätt teknik och programvara för lönehantering är också avgörande för att säkerställa en smidig process. Med hjälp av rätt programvara kan företag hantera all löneinformation på ett säkert och effektivt sätt, från tidsrapportering till utbetalning av löner. Detta kan också bidra till att minska administrativa kostnader och öka produktiviteten.

Sammanfattningsvis är lönehantering en viktig del av att driva ett företag och det är viktigt att ha en välplanerad process för att säkerställa smidig och korrekt hantering av löner och personalinformation. Genom att investera i rätt teknik och programvara kan företag effektivisera sin lönehanteringsprocess och minska risken för felaktigheter och rättsliga tvister.

Rätt lön till rätt person i rätt tid – viktigare än så kan det väl knappast bli, eller hur? Lägg ut lönehanteringen till oss så garanterar vi att så blir fallet – varje månad, året om.

Vi hjälper er med alla tänkbara frågor som rör relationen mellan arbetsgivare och medarbetare. Från praktisk lönehantering till stöd och rådgivning inom löner, avtal och personalfrågor. Oss på Lön & HR Bolaget kan ni också använda som ett stöd för personalen gentemot cheferna i organisationen, eller varför inte låta oss agera som er personliga löneavdelning för samtliga anställda. Vi kan bistå med allt som rör lönehantering och personalrelaterade frågor och problem.

Vi kan administrera hela lönehanteringen eller specifika delar av löneprocessen – era önskemål får styra, helt enkelt.

På Lön & HR Bolaget följer vi SALK och är medlemmar i SRF. Våra auktoriserade lönekonsulter på Lön & HR Bolaget har minst 6 års erfarenhet av lönearbete och har arbetat minst 3 år på redovisningsbyrå.

Vi har alltid kvalitet i fokus och ser långsiktigt på våra relationer med kunderna. Våra auktoriserade lönekonsulter arbetar i kundteam för bästa service.

Några av tjänsterna vi kan stödja er med inom lönehantering och HR:

Vi hjälper er med outsourcing av hela löneadministrationen inklusive systemansvar

 • Sedvanlig lönehantering
 • Stöd vid processkartläggningar eller utförande av processkartläggningar
 • Systemstöd
 • Kompetensöverföring – vi skapar rutinbeskrivningar och ser till att företagets rutiner skrivs ner
 • Stöd och råd vid upphandling
 • Implementering av nya lönesystem
 • Hjälp med reseräkningar
 • Expatriater
 • Högriskskydd
 • Rapportering till Fora, Collectum och andra pensionslösningar
 • Tidredovisningssystem
 • Hjälp att sammanställa kontrolluppgifter

Kontakta oss för mer information om vad vi kan hjälpa ditt företag med och för offertförslag. 


Kontakta oss

Fyra anledningar till varför ditt företag ska outsourca lönerna

Expertis och specialisering

Genom att outsourca till ett konsultbolag får du tillgång till specialiserade kunskaper och erfarenheter, vilket kan minska risken för felaktigheter och underlätta för företaget att hålla sig i linje med gällande lagstiftning.

Tidsbesparing

Att hantera löneadministration internt kan vara mycket tidskrävande, särskilt för mindre företag som kanske inte har tillräckligt med resurser eller personal för att effektivt hantera processen. Genom att outsourca till ett konsultbolag kan du frigöra tid och resurser internt.

Kostnadsbesparing

Att hantera löneadministration internt kan vara dyrt. Det kräver investeringar i teknik, programvara och kompetent personal. Genom att outsourca till ett konsultbolag kan du minska de fasta kostnaderna för att underhålla en intern löneavdelning.

Minimering av fel och risker

Löneadministration är känslig och felaktigheter kan få allvarliga konsekvenser. Genom att outsourca till ett konsultbolag minskar du risken för fel och följdaktiva problem. Konsultbolag har rutiner och kontroller på plats för att säkerställa korrekta beräkningar.