Skip to the main content.

Löneadministration - Trygga, Pålitliga, Säkra tjänster till ditt företag

Lön & HR Bolaget erbjuder skräddarsydda lösningar för alla företag, oavsett storlek eller bransch. Vi vet att en välplanerad löneadministration är avgörande för att öka produktiviteten, minska kostnaderna och frigöra tid.

Med vår hjälp kan ni säkerställa att löner och förmåner för era anställda hanteras på ett effektivt sätt, samtidigt som ni följer alla regler och bestämmelser. Vår kompetenta och erfarna personalstyrka står till ert förfogande till en rörlig kostnad. Vi garanterar korrekta löneutbetalningar i rätt tid!
 

Kontakta oss

Våra kunder är gärna referenser

HUR VI KAN HJÄLPA DITT FÖRETAG MED LÖNEADMINISTRATIONLöneadministration är en viktig del av att driva ett företag, oavsett storlek eller bransch. En välplanerad och effektiv löneadministration kan bidra till att öka produktiviteten, minska kostnaderna och frigöra tid för viktiga affärsaktiviteter. För att uppnå detta är det viktigt att ha en strukturerad och pålitlig process för löneadministration.

En central del av löneadministrationen är att hantera alla löner och förmåner som tilldelas företagets anställda. Detta inkluderar att upprätta korrekta löneunderlag, hantera förmåner såsom pensions- och försäkringsavtal, och att genomföra skatteberäkningar. Att ha en strukturerad och automatiserad process för löneadministrationen kan minska risken för felaktigheter och garantera att alla anställda får rätt lön i rätt tid.

En annan viktig faktor att ta hänsyn till i löneadministrationen är att se till att alla regler och bestämmelser uppfylls. Detta inkluderar lagstadgade minimilöner, skatteregler och arbetsrättsliga bestämmelser. Att upprätthålla fullständig och korrekt dokumentation kan hjälpa företaget att undvika böter, påföljder och rättsliga tvister.

Att investera i rätt teknik och programvara för löneadministrationen kan också bidra till att öka effektiviteten och minska kostnaderna. Med hjälp av moderna system kan löneinformation hanteras på ett säkert och effektivt sätt, från tidsregistrering till utbetalning av löner. Detta kan också ge företaget en bättre överblick över lönekostnaderna och underlätta planeringen av budgeten.

Sammanfattningsvis är löneadministration en viktig del av att driva ett företag, och det är avgörande att ha en strukturerad och pålitlig process för att säkerställa korrekt hantering av löner och förmåner. Genom att investera i rätt teknik och programvara kan företag öka effektiviteten och minska kostnaderna för löneadministrationen, samtidigt som de följer alla regler och bestämmelser.

Oavsett storlek på ditt företag finns det många fördelar med att låta oss på Lön & HR Bolaget ta hand om er löneadministration. Hos oss får ni hjälp av kunniga och rutinerade lönekonsulter och lönespecialister med gedigen erfarenhet från att hjälpa företag i olika storlekar och olika branscher med olika typer av lönetjänster.

Genom att anlita oss på Lön & HR Bolaget som er lönebyrå sparar ni in på flera områden, samtidigt som ni stärker er egen organisation. Här är några av fördelarna med att låta oss hjälpa er med löneadministreringen.

MINSKA KOSTNADERNA. När ni anlitar oss betalar ni bara för det ni nyttjar. Istället för att ha egna, fast anställda löneadministratörer till fasta kostnader får ni vår hjälp till en rörlig kostnad – vilket i slutändan leder till att ni kommer lägga mindre pengar på löneadministrationen och få mer pengar och resurser över till er kärnverksamhet.

MINSKA SÅRBARHETEN. Med egen personal finns alltid risken för sjukskrivningar, att någon säger upp sig eller att det helt enkelt är så mycket att göra att man inte hinner med. Genom att anlita oss garanterar ni både att alltid få lönerna levererade i tid och ha tillgång till bemannad personal. Våra konsulter jobbar i team, vilket säkerställer att lönerna alltid levereras i tid.

KOMPETENS. Genom att anlita oss får ni tillgång till en personalstyrka med en bred kunskapsbas inom allt som rör lön och HR.

GARANTERAD KVALITET. Våra konsulter jobbar enligt SRF:s standard SALK (Svensk standard för auktoriserade lönekonsulter) och är alltid uppdaterade på det senaste inom lagar, regler och kollektivavtal, vilket innebär att vi alltid ser till att lönerna är korrekta och levereras till rätt person i rätt tid.

På vilket sätt kan vi hjälpa dig och ditt företag med lönerna? Kontakta oss för mer information och offertförfrågan. 


Kontakta oss

Fyra anledningar till varför ditt företag ska outsourca lönerna

Expertis och specialisering

Genom att outsourca till ett konsultbolag får du tillgång till specialiserade kunskaper och erfarenheter, vilket kan minska risken för felaktigheter och underlätta för företaget att hålla sig i linje med gällande lagstiftning.

Tidsbesparing

Att hantera löneadministration internt kan vara mycket tidskrävande, särskilt för mindre företag som kanske inte har tillräckligt med resurser eller personal för att effektivt hantera processen. Genom att outsourca till ett konsultbolag kan du frigöra tid och resurser internt.

Kostnadsbesparing

Att hantera löneadministration internt kan vara dyrt. Det kräver investeringar i teknik, programvara och kompetent personal. Genom att outsourca till ett konsultbolag kan du minska de fasta kostnaderna för att underhålla en intern löneavdelning.

Minimering av fel och risker

Löneadministration är känslig och felaktigheter kan få allvarliga konsekvenser. Genom att outsourca till ett konsultbolag minskar du risken för fel och följdaktiva problem. Konsultbolag har rutiner och kontroller på plats för att säkerställa korrekta beräkningar.