Jämställdhet och mångfald

Jämställdhet och mångfald

Att arbeta strategiskt och operativt med jämställdhet och mångfald är både en humanistisk och företagsekonomisk fråga. Det handlar om att ta vara på all kompetens ett företag har oavsett kön, ålder, bakgrund osv. Få företag har råd att inte ta tillvara den kompetens som finns tillhanda. Det handlar bland annat om riskspridning utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Det finns stora risker med att vara en alltför homogen arbetsgrupp. Det kan vara att man missar både effektiva sätt att ta fram en produkt, och att man omedvetet stänger ute vissa kundgrupper p.g.a. utformning eller marknadsföring av produkten. Yngre åldersgrupper anser även att jämställdheten på en arbetsplats är betydligt viktigare än äldre. Detta kan leda till svårigheter med rekryteringen i framtiden om arbetsplatsen blir för homogen.


Våra konsulter kan bistå med allt från att uppfylla lagkraven, till att ta fram långsiktiga planer och kontinuerligt arbete med implementationen av nya arbets-och tankesätt.

Önskar ni hjälp att se över ert mångfaldsarbete eller kanske bara få hjälp med vilken rapportering och nyckeltal ni behöver för att följa upp ert arbete? Tveka inte att ta kontakt med oss.

 

Kontakta oss