Skip to the main content.

Tillfällig, Hälsosam, Kvalitativ interim HR expertis

Behöver ditt företag tillfällig hjälp med HR-frågor? Genom att anlita en erfaren HR-konsult på interim-basis kan du snabbt få tillgång till kompetens och kunskap inom området utan att behöva göra en permanent rekrytering.

En interimslösning kan vara till stor hjälp för företag som behöver fylla en tomrum i HR-avdelningen efter en nyckelperson som har lämnat företaget eller under en period av tillväxt där behoven av HR-hjälp har ökat.
 

Kontakta oss

Våra kunder är gärna referenser

FÅ TILLGÅNG TILL HR-KOMPETENS UTAN PERMANENT REKRYTERINGBehöver ditt företag tillfällig hjälp med HR-frågor? En interimslösning för HR kan vara svaret på dina problem. Genom att anlita en erfaren HR-konsult på interim-basis kan du snabbt få tillgång till kompetens och kunskap inom området utan att behöva göra en permanent rekrytering.

En interim HR-lösning är en tillfällig lösning av en HR-konsult som är specialiserad på att hjälpa företag med HR-frågor. Konsulten kan arbeta på plats i ditt företag eller på distans, beroende på vad som passar bäst för dig och din verksamhet.

En interimslösning kan vara till stor hjälp för företag som behöver fylla en tomrum i HR-avdelningen efter en nyckelperson som har lämnat företaget eller under en period av tillväxt där behoven av HR-hjälp har ökat. En interim HR-konsult kan också hjälpa till med specifika projekt, som exempelvis att utveckla eller implementera HR-policyer, rekrytera personal eller hantera personalfrågor.

Att anlita en interim HR-konsult kan vara kostnadseffektivt, särskilt om du inte behöver anställa en permanent medarbetare på lång sikt. Dessutom kan det ge dig möjlighet att ta in en konsult med särskild kompetens och erfarenhet som annars inte skulle vara tillgänglig i din organisation.

Så om du behöver hjälp med HR-frågor, överväg att anlita en interim HR-konsult. Det kan vara den perfekta lösningen för att få tillgång till nödvändig expertis utan att behöva göra en permanent rekrytering.

Kontakta oss, så kommer vi fram till en lösning som passar just er!


Kontakta oss

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) – för en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö

Ökad säkerhet och minskade risker

Genom att kartlägga och bedöma risker på arbetsplatsen kan ni vidta åtgärder för att eliminera eller minska dessa risker. Detta leder till en säkrare arbetsmiljö och minskar risken för arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro.

Förbättrad arbetsprestation

En god arbetsmiljö bidrar till ökad trivsel och engagemang bland medarbetare. När anställda känner sig trygga och bekväma på sin arbetsplats ökar deras motivation och produktivitet.

Attraktiv arbetsgivare

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete visar att ni prioriterar era anställdas välmående och säkerhet. Detta uppfattas positivt av potentiella anställda och bidrar till att ni blir en mer attraktiv arbetsgivare på marknaden.

Ökad konkurrenskraft

Genom att förbättra arbetsmiljön och säkerställa en hälsosam arbetsplats kan ni minska kostnader relaterade till sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador. Detta bidrar i sin tur till en ökad konkurrenskraft för ert företag.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) har arbetsgivaren ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö och att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. 

Det innebär att arbetsgivaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall samt att skapa en god arbetsmiljö i allmänhet.

Arbetsgivaren är också skyldig att samverka med arbetstagare och deras skyddsombud för att säkerställa en god arbetsmiljö. Om arbetsgivaren inte uppfyller dessa krav kan de bli föremål för sanktioner från Arbetsmiljöverket, såsom förelägganden, förbud eller böter.

 

Vi hjälper dig redovisa hållbar arbetsmiljö

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) bidrar till ökad hållbarhet genom att främja en säker, hälsosam och välmående arbetsmiljö. Detta leder till en mer hållbar arbetskraft och en mer ansvarsfull verksamhet. När företag arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor blir de mer attraktiva för både anställda och investerare, eftersom det visar att de tar sitt sociala ansvar på allvar.

Kontakta oss