Skip to the main content.

Hyr en certifierad, kompetent, sakkunnig HR-Konsult

Få skräddarsydd HR-rådgivning och support från våra experter på Lön & HR Bolaget genom en outsourcad HR-funktion. Vi erbjuder er vår samlade kompetens när det gäller personalfrågor så att ni kan fokusera på att expandera ert företag. 

Istället för att anställa en HR-medarbetare på heltid kan ni outsourca HR-funktionen till oss, vilket är mer kostnadseffektivt för små och medelstora företag. Våra erfarna konsulter kan hjälpa er vid kortare eller längre uppdrag, i olika branscher och miljöer. Kontakta oss för att hitta en lösning som passar just er!
 

Kontakta oss

Våra kunder är gärna referenser

FÅ SKRÄDDARSYDD HR-RÅDGIVNING OCH SUPPORT FRÅN VÅRA EXPERTERI takt med att ert företag växer ökar behovet av hjälp och rådgivning kring och styrning av personalfrågor. Som kund hos oss på Lön & HR Bolaget får ni automatiskt tillgång till hela vår samlade kompetens bland våra konsulter. Istället för att anställa en HR-kompetens när verksamheten växer – vänd er till oss, så hjälper vi er att fylla den rollen!

I små och medelstora företag finns inte alltid behovet av att ha en heltidsanställd HR-medarbetare. I många fall är det mer lönsamt att outsourca HR-funktionen, som bara jobbar när ni har behovet av det – på så sätt frigör ni tid och ekonomi till annat i verksamheten.

Våra konsulter har lång erfarenhet från arbete som HR-ansvariga, HR-generalister samt specialister inom olika HR-områden. Anlitar ni oss som HR-stöd får ni automatiskt tillgång till betydligt mer kompetens än vad en vanlig HR-chef kan erbjuda. Hos Lön & HR Bolaget har ni möjligheten att hyra in kompetens inom HR enligt de behov och önskemål som ert företag har.

Ni kan anlita oss för kortare uppdrag eller längre perioder, vid övergångsperioder eller när ni behöver stöttning i specifika projekt. Våra konsulter är flexibla och vana vid att arbeta i olika miljöer och branscher.

Kontakta oss så kommer vi fram till en lösning som passar just er!


Kontakta oss

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) – för en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö

Ökad säkerhet och minskade risker

Genom att kartlägga och bedöma risker på arbetsplatsen kan ni vidta åtgärder för att eliminera eller minska dessa risker. Detta leder till en säkrare arbetsmiljö och minskar risken för arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro.

Förbättrad arbetsprestation

En god arbetsmiljö bidrar till ökad trivsel och engagemang bland medarbetare. När anställda känner sig trygga och bekväma på sin arbetsplats ökar deras motivation och produktivitet.

Attraktiv arbetsgivare

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete visar att ni prioriterar era anställdas välmående och säkerhet. Detta uppfattas positivt av potentiella anställda och bidrar till att ni blir en mer attraktiv arbetsgivare på marknaden.

Ökad konkurrenskraft

Genom att förbättra arbetsmiljön och säkerställa en hälsosam arbetsplats kan ni minska kostnader relaterade till sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador. Detta bidrar i sin tur till en ökad konkurrenskraft för ert företag.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) har arbetsgivaren ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö och att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. 

Det innebär att arbetsgivaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall samt att skapa en god arbetsmiljö i allmänhet.

Arbetsgivaren är också skyldig att samverka med arbetstagare och deras skyddsombud för att säkerställa en god arbetsmiljö. Om arbetsgivaren inte uppfyller dessa krav kan de bli föremål för sanktioner från Arbetsmiljöverket, såsom förelägganden, förbud eller böter.

 

Vi hjälper dig redovisa hållbar arbetsmiljö

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) bidrar till ökad hållbarhet genom att främja en säker, hälsosam och välmående arbetsmiljö. Detta leder till en mer hållbar arbetskraft och en mer ansvarsfull verksamhet. När företag arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor blir de mer attraktiva för både anställda och investerare, eftersom det visar att de tar sitt sociala ansvar på allvar.

Kontakta oss