HR-tjänster

HR-tjänster

Saknar ni HR-resurser på företaget, eller behöver ni någon att vända er till för råd och stöd inför förändringar eller komplicerade utmaningar när det gäller personalen?

På Lön & HR Bolaget kan vi hjälpa er med allt från enklare frågor som anställningsavtal till mer strategiska områden som företagskultur, arbetsmiljö och omorganisationer.

Vi kan hjälpa er med intern dokumentation som arbetsbeskrivningar och personalhandböcker samt att sätta upp interna HR-policys och riktlinjer för företaget och personalen.

Vår HR-avdelning kan bli er support för allt som rör HR-frågor. Vi kan ta hand om hela HR-processen eller specifika delar – era önskemål styr.

Vi erbjuder bland annat HR-stöd med:

  • Intern dokumentation som arbetsbeskrivningar, personalhandböcker, HR-policys och riktlinjer
  • Interna HR-processer
  • HR-planer, till exempel planer för arbetsmiljö och jämställdhet
  • Arbetsrättslig rådgivning
  • Anställningskontrakt
  • Råd och stöd i HR-relaterade frågor
  • Fackliga förhandlingar