Skip to the main content.

HR-Tjänster - Skräddarsydda, Professionella HR-lösningar

Vi kan hjälpa er att skapa en effektiv HR-strategi genom våra HR-tjänster. HR-tjänster är en viktig del av många organisationers verksamhet och inkluderar allt från rekrytering och urval, till personalutveckling och konflikthantering. 

Som en bra HR-tjänstpartner erbjuder vi skräddarsydda lösningar som är anpassade efter organisationens behov. Vi har en djup förståelse för organisationens verksamhet och mål, vilket gör att vi kan erbjuda lösningar som stödjer dessa. 
 

Kontakta oss

Våra kunder är gärna referenser

SKAPA EN EFFEKTIV HR-STRATEGI MED VÅRA
HR-TJÄNSTERHR-tjänster är en viktig del av många organisationers verksamhet och syftar till att hantera personalresurserna på ett effektivt och strategiskt sätt. HR-tjänster kan omfatta allt från rekrytering och urval till personalutveckling, löneadministration och konflikthantering.

En bra HR-tjänstpartner bör erbjuda skräddarsydda lösningar för att möta organisationens behov. Det är viktigt att de har en djup förståelse för organisationens verksamhet och mål, och kan erbjuda lösningar som stödjer dessa. Dessutom bör de vara tillgängliga och ha en hög grad av kundservice för att kunna hjälpa organisationen vid behov.

Att använda sig av HR-tjänster kan ge många fördelar för organisationen. Det kan frigöra tid och resurser för att fokusera på kärnverksamheten och öka effektiviteten. Dessutom kan det leda till en högre nivå av kompetens och expertis inom HR-funktionen, samt öka förmågan att attrahera och behålla talangfulla medarbetare.

Sammanfattningsvis är HR-tjänster en viktig del av organisationers verksamhet och syftar till att hantera personalresurserna på ett effektivt och strategiskt sätt. Att använda HR-tjänster kan ge många fördelar som ökad effektivitet, högre kompetens och expertis inom HR-funktionen, samt ökad förmåga att attrahera och behålla talangfulla medarbetare.

Saknar ni HR-resurser på företaget, eller behöver ni någon att vända er till för råd och stöd inför förändringar eller komplicerade utmaningar när det gäller personalen?

På Lön & HR Bolaget kan vi hjälpa er med allt från enklare frågor som anställningsavtal till mer strategiska områden som företagskultur, arbetsmiljö och omorganisationer.

Vi kan hjälpa er med intern dokumentation som arbetsbeskrivningar och personalhandböcker samt att sätta upp interna HR-policys och riktlinjer för företaget och personalen.

Vår HR-avdelning kan bli er support för allt som rör HR-frågor. Vi kan ta hand om hela HR-processen eller specifika delar – era önskemål styr.

EB_19_2_24-03 förminskad

 

Vi erbjuder bland annat HR-stöd med:

  • Intern dokumentation som arbetsbeskrivningar, personalhandböcker, HR-policys och riktlinjer
  • Interna HR-processer
  • HR-planer, till exempel planer för arbetsmiljö och jämställdhet
  • Arbetsrättslig rådgivning
  • Anställningskontrakt
  • Råd och stöd i HR-relaterade frågor
  • Fackliga förhandlingar

Kontakta oss så kommer vi fram till en lösning som passar just er!


Kontakta oss

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) – för en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö

Ökad säkerhet och minskade risker

Genom att kartlägga och bedöma risker på arbetsplatsen kan ni vidta åtgärder för att eliminera eller minska dessa risker. Detta leder till en säkrare arbetsmiljö och minskar risken för arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro.

Förbättrad arbetsprestation

En god arbetsmiljö bidrar till ökad trivsel och engagemang bland medarbetare. När anställda känner sig trygga och bekväma på sin arbetsplats ökar deras motivation och produktivitet.

Attraktiv arbetsgivare

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete visar att ni prioriterar era anställdas välmående och säkerhet. Detta uppfattas positivt av potentiella anställda och bidrar till att ni blir en mer attraktiv arbetsgivare på marknaden.

Ökad konkurrenskraft

Genom att förbättra arbetsmiljön och säkerställa en hälsosam arbetsplats kan ni minska kostnader relaterade till sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador. Detta bidrar i sin tur till en ökad konkurrenskraft för ert företag.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) har arbetsgivaren ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö och att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. 

Det innebär att arbetsgivaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall samt att skapa en god arbetsmiljö i allmänhet.

Arbetsgivaren är också skyldig att samverka med arbetstagare och deras skyddsombud för att säkerställa en god arbetsmiljö. Om arbetsgivaren inte uppfyller dessa krav kan de bli föremål för sanktioner från Arbetsmiljöverket, såsom förelägganden, förbud eller böter.

 

Vi hjälper dig redovisa hållbar arbetsmiljö

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) bidrar till ökad hållbarhet genom att främja en säker, hälsosam och välmående arbetsmiljö. Detta leder till en mer hållbar arbetskraft och en mer ansvarsfull verksamhet. När företag arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor blir de mer attraktiva för både anställda och investerare, eftersom det visar att de tar sitt sociala ansvar på allvar.

Kontakta oss