Skip to the main content.

Smidig, Säker HR-Rådgivning

Vill du skräddarsy HR-råd och stöd för er organisation? Outsourca HR-arbetet till Lön & HR Bolaget och få tillgång till konsulter med bred kunskap inom arbetsrätt och personalfrågor. 

Våra experter kan avlasta vid akuta situationer, kortare uppdrag eller som en långsiktig partner. Fortsättningsvis kan vi hjälpa er med att säkerställa att ni följer arbetsrättsliga regler och bestämmelser, utvecklar personalen och arbetsmiljön, vilket kan leda till högre produktivitet och bättre resultat.
 

Kontakta oss

Våra kunder är gärna referenser

HR-RÅDGIVNINGHR-rådgivning är en viktig del av en organisations personalhantering och syftar till att ge råd och stöd kring personalfrågor. HR-rådgivning kan omfatta allt från arbetsrätt och anställningsavtal till rekrytering, personalutveckling och organisationsförändringar.
 

En bra HR-rådgivare bör ha en bred kunskap om arbetsrätt och personalfrågor och vara uppdaterad på de senaste trenderna inom HR. De bör även ha erfarenhet av att arbeta med organisationer av olika storlek och i olika branscher, för att kunna ge skräddarsydda råd och stöd. Dessutom bör de vara tillgängliga och ha en hög grad av kundservice för att kunna hjälpa organisationen vid behov.

Att använda HR-rådgivning kan ge många fördelar för organisationen. Det kan ge råd och stöd kring personalfrågor och säkerställa att organisationen följer rätt arbetsrättsliga regler och bestämmelser. Dessutom kan det hjälpa organisationen att utveckla sin personal och förbättra arbetsmiljön, vilket kan leda till högre produktivitet och bättre resultat.

Sammanfattningsvis är HR-rådgivning en viktig del av en organisations personalhantering och syftar till att ge råd och stöd kring personalfrågor. Att använda HR-rådgivning kan ge många fördelar som att säkerställa att organisationen följer rätt arbetsrättsliga regler och bestämmelser, utveckla personalen och förbättra arbetsmiljön, vilket kan leda till högre produktivitet och bättre resultat.

Behöver ni förstärka HR-resurserna på företaget? Från Lön & HR Bolaget kan ni hyra ett HR-stöd som kan hjälpa er vid akuta situationer, kortare uppdrag eller som en långsiktig partner.


Fördelarna med att outsourca hela eller delar av HR-arbetet är flera. En av de främsta är att ni bara betalar för den tid ni behöver oss och för den tid vi lägger ned, till skillnad från om ni anställer en person själva.

Våra konsulter kan avlasta med att:
• Tillfälligt eller långsiktigt stötta i en operativ roll
• Bistå, delta eller vara drivande vid planerade HR-projekt
• Bidra med erfarenhet och specialkompetens
• Finnas till hands på plats hos er eller från distans
• Bidra med ett opartiskt perspektiv i speciella situationer
• Bistå vid förhandlingar

Vilka behov har ditt företag? Hur kan vi hjälpa er att få HR-arbetet på företaget att fungera på ett bättre och smidigare sätt? Kontakta oss så kommer vi fram till en lösning som passar just er!


Kontakta oss

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) – för en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö

Ökad säkerhet och minskade risker

Genom att kartlägga och bedöma risker på arbetsplatsen kan ni vidta åtgärder för att eliminera eller minska dessa risker. Detta leder till en säkrare arbetsmiljö och minskar risken för arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro.

Förbättrad arbetsprestation

En god arbetsmiljö bidrar till ökad trivsel och engagemang bland medarbetare. När anställda känner sig trygga och bekväma på sin arbetsplats ökar deras motivation och produktivitet.

Attraktiv arbetsgivare

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete visar att ni prioriterar era anställdas välmående och säkerhet. Detta uppfattas positivt av potentiella anställda och bidrar till att ni blir en mer attraktiv arbetsgivare på marknaden.

Ökad konkurrenskraft

Genom att förbättra arbetsmiljön och säkerställa en hälsosam arbetsplats kan ni minska kostnader relaterade till sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador. Detta bidrar i sin tur till en ökad konkurrenskraft för ert företag.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) har arbetsgivaren ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö och att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. 

Det innebär att arbetsgivaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall samt att skapa en god arbetsmiljö i allmänhet.

Arbetsgivaren är också skyldig att samverka med arbetstagare och deras skyddsombud för att säkerställa en god arbetsmiljö. Om arbetsgivaren inte uppfyller dessa krav kan de bli föremål för sanktioner från Arbetsmiljöverket, såsom förelägganden, förbud eller böter.

 

Vi hjälper dig redovisa hållbar arbetsmiljö

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) bidrar till ökad hållbarhet genom att främja en säker, hälsosam och välmående arbetsmiljö. Detta leder till en mer hållbar arbetskraft och en mer ansvarsfull verksamhet. När företag arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor blir de mer attraktiva för både anställda och investerare, eftersom det visar att de tar sitt sociala ansvar på allvar.

Kontakta oss