Skip to the main content.

Skattefritt, effektivt, nyttigt, hållbart friskvårdsbidrag

Öka välbefinnandet hos din personal! Med skattefritt friskvårdsbidrag kan du erbjuda dina anställda upp till 5 000 kronor per år i skattefri friskvårdsförmån. Detta gäller för enklare aktiviteter och behandlingar, men även för lyxaktiviteter. Tidigare var det enbart vissa aktiviteter som kvalificerade för skattefritt friskvårdsbidrag, men det har nu ändrats.

Det är viktigt att notera att alla anställda måste erbjudas samma förmån för att det ska vara skattefritt. Om du som arbetsgivare vill erbjuda dyrare gymkort utan att det blir skattepliktigt för de anställda, så kan du som arbetsgivare köpa gymkorten direkt och erbjuda det som en naturaförmån eller förmån av fri motion.

Kontakta oss

Våra kunder är gärna referenser

SKATTEFRITT FRISKVÅRDSBIDRAGGrundförutsättningarna för att personalförmåner ska bli skattefria är:
 
- Att det är av enklare slag och av mindre värde
- Att det erbjuds till alla anställda
- Uppfylls inte förutsättningarna, till exempel om man inte erbjuder alla i personalen förmånen, är det inte en skattefri förmån.


Från och med 1 januari 2018 är taket för att en friskvårdsförmån ska räknas som skattefri 5 000 kronor per anställd och år. Tidigare har marknadsvärdet på den aktuella orten styrt hur mycket man kan ge i friskvårdsbidrag, men det är alltså numera slopat och 5 000 kronor gäller som övre gräns för skattefrihet oavsett var i landet man bor.

Detta innebär att överskjutande delar ska skattas som lön. Om man med andra ord erbjuder 6 000 kronor i friskvårdsbidrag till personalen är 5 000 kronor en skattefri förmån och överskjutande 1 000 kronor beskattas som lön.

Tidigare var också vissa aktiviteter ”förbjudna” – de var inte kvalificerade för att räknas som en skattefri friskvårdsförmån. Detta var aktiviteter som man, vid införandet av friskvårdsbidraget, betraktade som lyxaktiviteter som exempelvis segling, golf, utförsåkning och ridning. I och med domen från Högsta förvaltningsdomstolen gäller inte ”förbudet” längre och det är numera helt okej att lämna in kvitton för exempelvis liftkort, ridlektioner och pay and play-golf och få nettoersättning från arbetsgivaren (med förutsättning att arbetsgivaren tillämpar friskvårdsbidrag).

För att friskvårdsbidrag för enstaka behandlingar eller aktiviteter ska räknas som av enklare slag och av mindre värde, och därmed bli skattefria, krävs att kostnaden inte överstiger 1 000 kronor.

Skattefriheten gäller för aktiviteter och inte för tränings- eller motionsredskap eller annan typ av utrustning.
 

Möjligt att erbjuda dyrare gymkort utan skatteplikt

För arbetsgivare finns det ett sätt att kunna erbjuda personalen att få gymkort som är dyrare än 5 000 kronor, utan att de anställda blir skattepliktiga för den överskjutande delen. Om du som arbetsgivare köper gymkorten åt de anställda räknas det som naturaförmån eller förmån av fri motion, och då är det precis som innan marknadsvärdet på orten som styr hur dyrt kortet kan vara. För att detta ska gälla krävs alltså att det är arbetsgivaren som köper korten – om de anställda köper korten själva och lämnar in ett kvitto eller en faktura räknas det fortfarande som friskvårdsbidrag, och då gäller det nya taket på 5 000 kronor för skattefrihet.

Ett sätt som detta kan göras på är att arbetsgivaren tecknar avtal med ett gym om att de anställda ska kunna gå dit och få ett gymkort, och att fakturan då kommer direkt till företaget.

Även här gäller att alla anställda får samma erbjudande, annars blir det skattepliktigt. Det går att kombinera detta med friskvårdsbidraget. Arbetsgivare kan alltså erbjuda sina anställda att få gymkort på ett gym som företaget tecknat avtal med och samtidigt erbjuda skattefritt friskvårdsbidrag på upp till 5 000 kronor, som de anställda kan använda till massage, behandlingar eller för att köpa ett gymkort på ett annat gym.
 

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna kring hur det friskvårdsbidraget fungerar.

Kan jag som arbetsgivare själv bestämma vilka anställda jag vill ge friskvårdsbidrag och inte?
För att bidraget ska vara skattefritt för personalen måste alla i personalen få samma erbjudande – det är en av grundförutsättningarna för att skattefriheten ska gälla. Om bara vissa på företaget får erbjudandet blir bidraget skattepliktigt.
Om du ger 3 000 kronor till alla anställda och någon förhandlar till sig 3 500 kronor i bidrag, uppfylls ändå skattefriheten. Däremot blir de 500 kronorna för den som lyckats förhandlat till sig lite extra bidrag skattepliktiga.

Stämmer det att man från och med nu bara får ge 5 000 kronor i friskvårdsbidrag?
Både ja och nej. 5 000 kronor per person och år är det maximala beloppet som man som arbetsgivare får ge till sina anställda i friskvårdsbidrag för att det ska räknas som skattefritt. Man får fortfarande ge ut mer, exempelvis 7 000 kronor, men då ska den överskjutande delen på 2 000 kronor beskattas som vanlig lön.

Vi har verksamhet på flera orter och har gått efter Skatteverkets tidigare instruktioner om att marknadspriset på orten styr hur mycket vi kan ge i bidrag, och ger därför 2 000 till de som jobbar på ena orten och 3 000 till de på den andra orten. Kan vi fortsätta med det?
Ni kan fortsätta med det, men mellanskillnaden blir en skattepliktig förmån. Enligt Skatteverkets nya regler ska friskvårdsbidraget vara lika stort oavsett var de anställda arbetar. Precis som i frågan ovanför gäller alltså att de som får 3 000 i stället för 2 000 kronor ska betala skatt för skillnaden på 1 000 kronor.

Det står att man nu kan få friskvårdsbidrag för liftkort. Gäller det även i utlandet?
Ja, det spelar ingen roll var skidåkningen sker. Viktigt att komma ihåg: För att en “enstaka aktivitet” ska räknas som skattefri får beloppet inte överstiga 1 000 kronor. Kostar liftkortet mer än 1 000 kronor behöver det alltså gälla för mer än en dag.

Innebär de nya reglerna att alla anställda har rätt att kräva friskvårdsbidrag från sin arbetsgivare?
Nej, det är fortfarande upp till arbetsgivaren att bestämma om de anställda ska få friskvårdsbidrag eller inte. Och som vi nämnt ovan krävs det att alla anställda omfattas av bidraget/förmånen för att den ska kunna betraktas som skattefri.

Kan jag som arbetsgivare på något sätt bekosta gymkort som är dyrare än 5 000 kronor, utan att mina anställda behöver betala skatt för det?
Ja, det finns faktiskt ett sätt. Om du som arbetsgivare köper gymkort åt dina anställda gäller marknadsvärdet på orten som tak, precis som det var. Notera att det krävs att du som arbetsgivare köper kortet – om dina anställda köper dem själva och lämnar in kvitton räknas det fortfarande som friskvårdsbidrag, och då gäller taket på 5 000 kronor.

Ett sätt som detta kan göras på är att du tecknar avtal med ett gym om att dina anställda ska kunna gå dit och hämta ut ett gymkort, och att fakturan då kommer direkt till företaget. Precis som för friskvårdsbidraget gäller det även här att alla anställda måste få ta del av erbjudandet för att det inte ska bli skattepliktigt. Den här förmånen brukar kalla för naturaförmån eller förmån av fri motion och den går att kombinera med friskvårdsbidraget.

Du kan alltså erbjuda dina anställda att få ett gymkort på ett gym som du har tecknat avtal med och samtidigt erbjuda friskvårdsbidrag på upp till 5 000 kronor, som de anställda kan använda till massage, behandlingar eller till att köpa gymkort på ytterligare ett gym.

 
Behöver du hjälp att tolka reglerna för friskvård? Kontakta oss, så hjälper vi dig att räta ut alla frågetecken.


Kontakta oss

Fyra anledningar till varför ditt företag ska outsourca lönerna

Expertis och specialisering

Genom att outsourca till ett konsultbolag får du tillgång till specialiserade kunskaper och erfarenheter, vilket kan minska risken för felaktigheter och underlätta för företaget att hålla sig i linje med gällande lagstiftning.

Tidsbesparing

Att hantera löneadministration internt kan vara mycket tidskrävande, särskilt för mindre företag som kanske inte har tillräckligt med resurser eller personal för att effektivt hantera processen. Genom att outsourca till ett konsultbolag kan du frigöra tid och resurser internt.

Kostnadsbesparing

Att hantera löneadministration internt kan vara dyrt. Det kräver investeringar i teknik, programvara och kompetent personal. Genom att outsourca till ett konsultbolag kan du minska de fasta kostnaderna för att underhålla en intern löneavdelning.

Minimering av fel och risker

Löneadministration är känslig och felaktigheter kan få allvarliga konsekvenser. Genom att outsourca till ett konsultbolag minskar du risken för fel och följdaktiva problem. Konsultbolag har rutiner och kontroller på plats för att säkerställa korrekta beräkningar.