Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag

Allt du behöver veta om nya friskvårdsbidraget

 

Nya friskvårdsbidraget – frågor och svar

 

Från och med 1 januari 2018 gäller nya regler för det skattefria friskvårdsbidraget. Bland annat har Skatteverket numera infört ett maxtak för hur mycket man som arbetsgivare får ge i friskvårdsbidrag och det fortfarande ska kunna vara skattefritt. Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna kring hur det nya friskvårdsbidraget fungerar.

 

Kan jag som arbetsgivare själv bestämma vilka anställda jag vill ge friskvårdsbidrag och inte?
För att bidraget ska vara skattefritt för personalen måste alla i personalen få samma erbjudande – det är en av grundförutsättningarna för att skattefriheten ska gälla. Om bara vissa på företaget får erbjudandet blir bidraget skattepliktigt.
Om du ger 3 000 kronor till alla anställda och någon förhandlar till sig 3 500 kronor i bidrag, uppfylls ändå skattefriheten. Däremot blir de 500 kronorna för den som lyckats förhandlat till sig lite extra bidrag skattepliktiga.

 

Stämmer det att man från och med nu bara får ge 5 000 kronor i friskvårdsbidrag?
Både ja och nej. 5 000 kronor per person och år är det maximala beloppet som man som arbetsgivare får ge till sina anställda i friskvårdsbidrag för att det ska räknas som skattefritt. Man får fortfarande ge ut mer, exempelvis 7 000 kronor, men då ska den överskjutande delen på 2 000 kronor beskattas som vanlig lön.

 

Vi har verksamhet på flera orter och har gått efter Skatteverkets tidigare instruktioner om att marknadspriset på orten styr hur mycket vi kan ge i bidrag, och ger därför 2 000 till de som jobbar på ena orten och 3 000 till de på den andra orten. Kan vi fortsätta med det?
Ni kan fortsätta med det, men mellanskillnaden blir en skattepliktig förmån. Enligt Skatteverkets nya regler ska friskvårdsbidraget vara lika stort oavsett var de anställda arbetar. Precis som i frågan ovanför gäller alltså att de som får 3 000 i stället för 2 000 kronor ska betala skatt för skillnaden på 1 000 kronor.

 

Det står att man nu kan få friskvårdsbidrag för liftkort. Gäller det även i utlandet?
Ja, det spelar ingen roll var skidåkningen sker. Viktigt att komma ihåg: För att en “enstaka aktivitet” ska räknas som skattefri får beloppet inte överstiga 1 000 kronor. Kostar liftkortet mer än 1 000 kronor behöver det alltså gälla för mer än en dag.

 

Innebär de nya reglerna att alla anställda har rätt att kräva friskvårdsbidrag från sin arbetsgivare?
Nej, det är fortfarande upp till arbetsgivaren att bestämma om de anställda ska få friskvårdsbidrag eller inte. Och som vi nämnt ovan krävs det att alla anställda omfattas av bidraget/förmånen för att den ska kunna betraktas som skattefri.

 

Kan jag som arbetsgivare på något sätt bekosta gymkort som är dyrare än 5 000 kronor, utan att mina anställda behöver betala skatt för det?
Ja, det finns faktiskt ett sätt. Om du som arbetsgivare köper gymkort åt dina anställda gäller marknadsvärdet på orten som tak, precis som det var. Notera att det krävs att du som arbetsgivare köper kortet – om dina anställda köper dem själva och lämnar in kvitton räknad det fortfarande som friskvårdsbidrag, och då gäller taket på 5 000 kronor.

Ett sätt som detta kan göras på är att du tecknar avtal med ett gym om att dina anställda ska kunna gå dit och hämta ut ett gymkort, och att fakturan då kommer direkt till företaget. Precis som för friskvårdsbidraget gäller det även här att alla anställda måste få ta del av erbjudandet för att det inte ska bli skattepliktigt. Den här förmånen brukar kalla för naturaförmån eller förmån av fri motion och den går att kombinera med friskvårdsbidraget.

Du kan alltså erbjuda dina anställda att få ett gymkort på ett gym som du har tecknat avtal med och samtidigt erbjuda friskvårdsbidrag på upp till 5 000 kronor, som de anställda kan använda till massage, behandlingar eller till att köpa gymkort på ytterligare ett gym.

 

Vi hjälper dig med de nya friskvårdsreglerna

Tycker du att de nya reglerna kring friskvårdsbidrag känns lite krångliga? Eller undrar du hur du ska komma igång med att erbjuda dina anställda friskvårdsbidrag? Kontakta oss, så hjälper vi dig att räta ut alla frågetecken.