Skip to the main content.

Expertstöd, Professionellt stöd vid fackliga förhandlingar

Få professionell hjälp vid fackliga förhandlingar av våra erfarna rådgivare. Vi erbjuder skickliga förhandlare som kan hjälpa till med förberedelserna, lägga fram förslag och hantera konflikter på ett effektiv sätt. 

Vi erbjuder också skräddarsydda träningsprogram för att förbättra arbetsgivares förhandlingsförmågor och kommunikationsfärdigheter. Kontakta oss idag för att lära dig mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig att nå överenskommelser som är rättvisa och hållbara på lång sikt.
 

Kontakta oss

Våra kunder är gärna referenser

FÅ HJÄLP MED FACKLIGA FÖRHANDLINGAR FRÅN ERFARNA RÅDGIVAREFackliga förhandlingar är en viktig del av förhållandet mellan arbetsgivare och anställda. Våra tjänster för fackliga förhandlingar syftar till att hjälpa organisationer att hantera förhandlingar på ett effektivt och professionellt sätt, och att nå en överenskommelse som gynnar både arbetsgivare och anställda.

Vi erbjuder erfarna förhandlare som kan hjälpa organisationer att förbereda sig inför förhandlingar, lägga fram förslag och hantera konflikter. Våra förhandlare är skickliga på att förhandla fram avtal som är rättvisa och hållbara på lång sikt, samtidigt som de tar hänsyn till organisationens behov och mål.

Våra tjänster för fackliga förhandlingar omfattar också utbildning och träning för arbetsgivare som vill förbättra sina förhandlingsförmågor. Vi erbjuder skräddarsydda träningsprogram som kan hjälpa arbetsgivare att förbättra sin förståelse för de grundläggande principerna för fackliga förhandlingar och förbättra sina kommunikationsfärdigheter.

Kontakta oss idag för att lära dig mer om våra tjänster för fackliga förhandlingar och hur vi kan hjälpa din organisation att hantera förhandlingar på ett effektivt och professionellt sätt. Vi är dedikerade till att hjälpa företag att upprätthålla goda relationer med sina anställda och att nå överenskommelser som är rättvisa och hållbara på lång sikt.


Kontakta oss

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) – för en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö

Ökad säkerhet och minskade risker

Genom att kartlägga och bedöma risker på arbetsplatsen kan ni vidta åtgärder för att eliminera eller minska dessa risker. Detta leder till en säkrare arbetsmiljö och minskar risken för arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro.

Förbättrad arbetsprestation

En god arbetsmiljö bidrar till ökad trivsel och engagemang bland medarbetare. När anställda känner sig trygga och bekväma på sin arbetsplats ökar deras motivation och produktivitet.

Attraktiv arbetsgivare

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete visar att ni prioriterar era anställdas välmående och säkerhet. Detta uppfattas positivt av potentiella anställda och bidrar till att ni blir en mer attraktiv arbetsgivare på marknaden.

Ökad konkurrenskraft

Genom att förbättra arbetsmiljön och säkerställa en hälsosam arbetsplats kan ni minska kostnader relaterade till sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador. Detta bidrar i sin tur till en ökad konkurrenskraft för ert företag.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) har arbetsgivaren ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö och att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. 

Det innebär att arbetsgivaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall samt att skapa en god arbetsmiljö i allmänhet.

Arbetsgivaren är också skyldig att samverka med arbetstagare och deras skyddsombud för att säkerställa en god arbetsmiljö. Om arbetsgivaren inte uppfyller dessa krav kan de bli föremål för sanktioner från Arbetsmiljöverket, såsom förelägganden, förbud eller böter.