Skip to the main content.

Säkert, Sunt chefsstöd & ledarskapsutveckling för ert företag

Få hjälp av erfarna chefscoacher som stöttar dig som är chef. HR-Konsulter kan vara ovärderliga i vid hantering av personalfrågor, strategisk planering, rekrytering samt vid utveckling av personal.

Anlita en HR-Konsult som chefsstöd för att minska arbetsbelastningen, öka produktiviteten, minska juridiska risker och skapa en mer engagerad arbetsstyrka. Kontakta våra HR-konsulter idag för att få hjälp med dina HR-frågor.
 

Kontakta oss

Våra kunder är gärna referenser

ERFARNA CHEFSCOACHER SOM STÖDJER ER SOM CHEF


 

EB_19_2_24-40En annan fördel med att anlita en HR-konsult som chefsstöd är att det kan hjälpa till att minska din arbetsbelastning och stressnivå. Genom att outsourca HR-funktioner till en HR-konsult kan du fokusera på att driva ditt företag framåt och öka produktiviteten. HR-Konsulter kan också hjälpa till att minska risken för arbetsrättsliga tvister och rättsliga problem, vilket kan spara tid och pengar på lång sikt.

Slutligen kan anlitande av en HR-Konsult som chefsstöd hjälpa dig att skapa en mer engagerad och nöjd arbetsstyrka. Genom att ha en HR-Konsult som en resurs för dina anställda kan de känna sig trygga och uppskattade, vilket kan leda till ökad motivation och produktivitet.

Sammanfattningsvis kan HR-Konsulter vara ett ovärderligt chefsstöd för att hantera alla aspekter av personalhantering och strategisk planering. Genom att anlita en HR-Konsult kan du minska din arbetsbelastning, öka produktiviteten, minska juridiska risker och skapa en mer engagerad arbetsstyrka.

Som chef är det inte alltid lätt att hantera alla de utmaningar som kommer med att leda ett team. Det är där HR-Konsulter kan vara till stor hjälp som chefsstöd. HR-Konsulter kan hjälpa dig att hantera allt från personalfrågor till strategisk planering, vilket gör det möjligt för dig att fokusera på att driva ditt företag framåt.

En av de främsta fördelarna med att anlita en HR-Konsult som chefsstöd är att du får tillgång till deras expertis och erfarenhet inom personalhantering. HR-Konsulter kan hjälpa dig att utveckla och implementera policys och rutiner som är skräddarsydda för ditt företag och som följer lagar och regler. De kan också hjälpa dig att rekrytera och behålla de bästa talangerna på marknaden, och hjälpa till att hantera problem med prestation eller konflikter inom arbetsplatsen.

Men HR-Konsulter kan också hjälpa till med strategisk planering och utveckling av ditt företag. Genom att arbeta med HR-Konsulter kan du utveckla en personalstrategi som är anpassad för ditt företags mål och vision. HR-Konsulter kan också hjälpa till att identifiera utvecklingsområden för ditt team och erbjuda skräddarsydda utbildningsprogram för att stärka teamets kompetenser.

 

EB_7_5_19-129

Så om du behöver hjälp med HR-frågor, tveka inte att kontakta våra HR-Konsulter redan idag.
 

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) – för en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö

Ökad säkerhet och minskade risker

Genom att kartlägga och bedöma risker på arbetsplatsen kan ni vidta åtgärder för att eliminera eller minska dessa risker. Detta leder till en säkrare arbetsmiljö och minskar risken för arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro.

Förbättrad arbetsprestation

En god arbetsmiljö bidrar till ökad trivsel och engagemang bland medarbetare. När anställda känner sig trygga och bekväma på sin arbetsplats ökar deras motivation och produktivitet.

Attraktiv arbetsgivare

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete visar att ni prioriterar era anställdas välmående och säkerhet. Detta uppfattas positivt av potentiella anställda och bidrar till att ni blir en mer attraktiv arbetsgivare på marknaden.

Ökad konkurrenskraft

Genom att förbättra arbetsmiljön och säkerställa en hälsosam arbetsplats kan ni minska kostnader relaterade till sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador. Detta bidrar i sin tur till en ökad konkurrenskraft för ert företag.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) har arbetsgivaren ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö och att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. 

Det innebär att arbetsgivaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall samt att skapa en god arbetsmiljö i allmänhet.

Arbetsgivaren är också skyldig att samverka med arbetstagare och deras skyddsombud för att säkerställa en god arbetsmiljö. Om arbetsgivaren inte uppfyller dessa krav kan de bli föremål för sanktioner från Arbetsmiljöverket, såsom förelägganden, förbud eller böter.

 

Vi hjälper dig redovisa hållbar arbetsmiljö

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) bidrar till ökad hållbarhet genom att främja en säker, hälsosam och välmående arbetsmiljö. Detta leder till en mer hållbar arbetskraft och en mer ansvarsfull verksamhet. När företag arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor blir de mer attraktiva för både anställda och investerare, eftersom det visar att de tar sitt sociala ansvar på allvar.

Kontakta oss