Skip to the main content.

Bemanning utav professionella, sakkunniga HR-Konsulter

Letar ditt företag efter kompetenta HR-Konsulter, HR-Generalister, HR-Specialister eller HR-Ansvariga? Vi på Lön & HR Bolaget erbjuder skräddarsydda HR-tjänster genom outsourcad HR för att möta dina specifika behov.

Kontakta oss idag för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag hantera er HR-bemanning på ett effektivt och säkert sätt.
 

Kontakta oss

Våra kunder är gärna referenser

HR-BEMANNING FÖR FÖRETAG I ALLA STORLEKARVårt team av erfarna HR-experter är dedikerade att hjälpa ditt företag att bygga en framgångsrik personalavdelning. Oavsett om du behöver stöd med rekrytering, personaladministration, kompetensutveckling eller arbetsrättsliga frågor, kan våra HR-konsulter erbjuda skräddarsydda lösningar som passar just din organisation.

Vi förstår vikten av att ha rätt HR-kompetens på plats för att maximera effektiviteten och uppnå affärsmålen. Genom att anlita våra HR-specialister kan du vara trygg med att du har tillgång till professionella och kunniga experter som kan hjälpa till att driva din personalavdelning framåt.

Varför välja oss? Utöver vår omfattande erfarenhet och expertis inom HR-området, erbjuder vi också en flexibel och kostnadseffektiv lösning. Genom att outsourca dina HR-tjänster till oss kan du spara både tid och pengar samtidigt som du får tillgång till högkvalitativ HR-support.

Kontakta oss idag för att diskutera dina HR-bemanningsbehov. Vi är redo att hjälpa dig att bygga en stark personalavdelning som stöder tillväxten och framgången för ditt företag.

Kontakta våra duktiga HR-konsulter så hjälper vi er!


Kontakta oss

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) – för en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö

Ökad säkerhet och minskade risker

Genom att kartlägga och bedöma risker på arbetsplatsen kan ni vidta åtgärder för att eliminera eller minska dessa risker. Detta leder till en säkrare arbetsmiljö och minskar risken för arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro.

Förbättrad arbetsprestation

En god arbetsmiljö bidrar till ökad trivsel och engagemang bland medarbetare. När anställda känner sig trygga och bekväma på sin arbetsplats ökar deras motivation och produktivitet.

Attraktiv arbetsgivare

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete visar att ni prioriterar era anställdas välmående och säkerhet. Detta uppfattas positivt av potentiella anställda och bidrar till att ni blir en mer attraktiv arbetsgivare på marknaden.

Ökad konkurrenskraft

Genom att förbättra arbetsmiljön och säkerställa en hälsosam arbetsplats kan ni minska kostnader relaterade till sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador. Detta bidrar i sin tur till en ökad konkurrenskraft för ert företag.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) har arbetsgivaren ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö och att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. 

Det innebär att arbetsgivaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall samt att skapa en god arbetsmiljö i allmänhet.

Arbetsgivaren är också skyldig att samverka med arbetstagare och deras skyddsombud för att säkerställa en god arbetsmiljö. Om arbetsgivaren inte uppfyller dessa krav kan de bli föremål för sanktioner från Arbetsmiljöverket, såsom förelägganden, förbud eller böter.

 

Vi hjälper dig redovisa hållbar arbetsmiljö

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) bidrar till ökad hållbarhet genom att främja en säker, hälsosam och välmående arbetsmiljö. Detta leder till en mer hållbar arbetskraft och en mer ansvarsfull verksamhet. När företag arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor blir de mer attraktiva för både anställda och investerare, eftersom det visar att de tar sitt sociala ansvar på allvar.

Kontakta oss