Auktoriserade lönekonsulter

Auktoriserade lönekonsulter

När du anlitar oss som leverantör av er löneadministration får du hjälp av erfarna lönekonsulter som auktoriserats av SRF Konsulterna och som är experter på allt som rör lönehantering och HR-administration. Våra konsulter har mångårig erfarenhet av arbete på lönebyrå och är vana vid att hjälpa företag i alla storlekar och branscher att få till lönerna på rätt sätt.

Genom att anlita våra lönekonsulter säkerställer du att du får rätt kompetens när det kommer till lönehanteringen!

 

SALK

SALK står för Svensk standard för auktoriserade lönekonsulter och har tagits fram av SRF Konsulterna, som tidigare hette Sveriges redovisningskonsulters förening. SALK är ett ramverk som presenterar hur auktoriserade lönekonsulter ska arbeta och vilken metodik ska användas för att de utförda tjänsterna ska vara av högsta kvalitet samt ge relevant information till dig som kund, bland annat rörande administrationen rörande er lönehantering.

Den praktiska tillämpningen och behovet av anpassning till standarden påverkas av det enskilda företagets storlek och inriktning, samt hur arbetet har organiserats i övrigt.

SRF Konsulterna har som målsättning att skapa hög kvalitet på det arbete som utförs inom löneservice genom auktorisationen av lönekonsulter och SALK-standarden. Det är därför en förhoppning att detta arbete ska ge tydlig nytta för såväl enskilda lönekonsulter som för näringslivet.

Områden som ingår i SALK:

 • Lönekonsultens ansvar
 • Lönekonsultens tystnadsplikt
 • Lönekvalitet
 • Skyldighet att ta hänsyn till lagar och regler
 • Hantering av kollektivavtal
 • Rimlighetsanalyser
 • Kvalitetssäkring av löneadministrativa tjänster
 • Lönekonsultens dokumentation
 • Löneberedningsplan
 • Områden som kräver särskild uppmärksamhet
 • Löneartsplan
 • Systemförvaltning
 • Underlag och begrepp
 • Månatlig löneberedning
 • Beredning av semester
 • Årsskifteshantering
 • Bokslutsunderlag
 • Felaktigheter i löneunderlag och beräkningar
 • Statistik och uppgiftslämnande
 • Pensioner och trygghetssystem
 • Betalningsuppdrag
 • Insourcinguppdrag
 • Användning av annans arbete
 • Rapportering

Kontakta oss