Skip to the main content.

Pålitliga, Kunniga, Effektiva , auktoriserade lönekonsulter

Våra auktoriserade lönekonsulter har lång erfarenhet och kunskap om allt som rör lön och personaladministration. Låt oss ta hand om beräkning av löner, skatteavdrag och sociala avgifter så ni kan fokusera på verksamheten. Med de senaste löneprogrammen och verktygen, kan vi säkerställa en effektiv och korrekt lönehantering.

Våra skräddarsydda lösningar passar företag av alla storlekar och branscher, och vårt team av auktoriserade lönekonsulter är utbildade för att kunna hantera alla era lönerelaterade frågor och problem. 

Kontakta oss

Våra kunder är gärna referenser

TA HJÄLP AV VÅRA ERFARNA LÖNEKONSULTERSöker ni expert-hjälp med lönehantering för ert företag? Då har du kommit rätt! Lön & HR Bolaget har auktoriserade lönekonsulter som har lång erfarenhet och kunskap om allt som rör lön och personaladministration.

Vi förstår att lönehantering kan vara en stressig uppgift och det är därför vi finns här för att ta hand om allt från beräkning av löner, skatteavdrag och sociala avgifter. Vi arbetar med de senaste löneprogrammen och verktygen för att säkerställa en effektiv och korrekt lönehantering.

Vi erbjuder även skräddarsydda lösningar för ert företag, oavsett storlek och bransch, för att säkerställa att våra tjänster uppfyller era specifika behov. Vårt team av auktoriserade lönekonsulter är utbildade för att kunna hantera alla dina lönerelaterade frågor och problem.

Utöver lönehantering erbjuder vi också en mängd relaterade tjänster som personaladministration, HR-support, och arbetsrättsliga frågor. Med vår expertis och kunskap kan ni känna er trygga med att allt lönerelaterat sköts korrekt och effektivt.

SALK

SALK står för Svensk standard för auktoriserade lönekonsulter och har tagits fram av SRF Konsulterna, som tidigare hette Sveriges redovisningskonsulters förening. SALK är ett ramverk som presenterar hur auktoriserade lönekonsulter ska arbeta och vilken metodik ska användas för att de utförda tjänsterna ska vara av högsta kvalitet samt ge relevant information till dig som kund, bland annat rörande administrationen rörande er lönehantering.

Den praktiska tillämpningen och behovet av anpassning till standarden påverkas av det enskilda företagets storlek och inriktning, samt hur arbetet har organiserats i övrigt.

SRF Konsulterna har som målsättning att skapa hög kvalitet på det arbete som utförs inom löneservice genom auktorisationen av lönekonsulter och SALK-standarden. Det är därför en förhoppning att detta arbete ska ge tydlig nytta för såväl enskilda lönekonsulter som för näringslivet.

Områden som ingår i SALK:

 • Lönekonsultens ansvar
 • Lönekonsultens tystnadsplikt
 • Lönekvalitet
 • Skyldighet att ta hänsyn till lagar och regler
 • Hantering av kollektivavtal
 • Rimlighetsanalyser
 • Kvalitetssäkring av löneadministrativa tjänster
 • Lönekonsultens dokumentation
 • Löneberedningsplan
 • Områden som kräver särskild uppmärksamhet
 • Löneartsplan
 • Systemförvaltning
 • Underlag och begrepp
 • Månatlig löneberedning
 • Beredning av semester
 • Årsskifteshantering
 • Bokslutsunderlag
 • Felaktigheter i löneunderlag och beräkningar
 • Statistik och uppgiftslämnande
 • Pensioner och trygghetssystem
 • Betalningsuppdrag
 • Insourcinguppdrag
 • Användning av annans arbete
 • Rapportering

 
Kontakta oss, så hjälper vi dig att räta ut alla frågetecken!


Kontakta oss

Fyra anledningar till varför ditt företag ska outsourca lönerna

Expertis och specialisering

Genom att outsourca till ett konsultbolag får du tillgång till specialiserade kunskaper och erfarenheter, vilket kan minska risken för felaktigheter och underlätta för företaget att hålla sig i linje med gällande lagstiftning.

Tidsbesparing

Att hantera löneadministration internt kan vara mycket tidskrävande, särskilt för mindre företag som kanske inte har tillräckligt med resurser eller personal för att effektivt hantera processen. Genom att outsourca till ett konsultbolag kan du frigöra tid och resurser internt.

Kostnadsbesparing

Att hantera löneadministration internt kan vara dyrt. Det kräver investeringar i teknik, programvara och kompetent personal. Genom att outsourca till ett konsultbolag kan du minska de fasta kostnaderna för att underhålla en intern löneavdelning.

Minimering av fel och risker

Löneadministration är känslig och felaktigheter kan få allvarliga konsekvenser. Genom att outsourca till ett konsultbolag minskar du risken för fel och följdaktiva problem. Konsultbolag har rutiner och kontroller på plats för att säkerställa korrekta beräkningar.