Utveckling / avveckling av verksamhet

Utveckling / avveckling av verksamhet

Alla större organisationsförändringar, oavsett om det handlar om en positiv eller negativ förändring, kan skapa osäkerhet för både medarbetare och chefer.


Om ni planerar för en tillväxtspurt kan vi stötta i arbetet med att ta fram en strategi för en effektiv rekryterings- och onboardingprocess, samt hur befintlig personal ska integreras för att känna sig delaktiga i processen. Detta för att den nya organisationen snabbt ska komma på banan och ge det resultat som eftersträvas.

Förändringar som påverkar medarbetarnas anställningar, så som omorganisationer och uppsägningar, innebär en lång rad formella krav som kan vara svåra att hålla koll på. Våra konsulter kan hjälpa till med allt från arbetsrättslig experthjälp till rådgivning kring kommunikationsplan och chefsstöd under processen.

Har du några frågor eller behöver stöd i er process? Tveka inte att höra av dig till oss!

 

Kontakta oss