Trängselskatt

Hantering av trängselskatt från och med 2018

I samband med att 2017 övergick till 2018 började nya regler att gälla för hanteringen av trängselskatt i företag. Här går vi igenom de nya riktlinjerna och hur du kan tänka kring trängselskatten framöver.

 

Du som har förmånsbil kan numera komma att beskattas för trängselskatt och infrastrukturavgifter som arbetsgivaren betalar åt dig för privata passager med förmånsbilen. Innan årsskiftet till 2018 ingick dessa skatterna och avgifterna i bilens förmånsvärde.

Notera att det endast är privata passager som ska tas upp för förmånsbeskattning – passager som görs under tjänsteresor är inte skattepliktiga. För att den anställde inte ska riskera att förmånsbeskattas för alla passager, även de som gjorts i tjänsten, är ett bra tips att komplettera körjournalen med information om passagerna. Med hjälp av körjournalen och information om vilka passager som är privata eller i tjänst kan man sedan beräkna förmånsvärdet med Transportstyrelsens faktura som underlag.

Om den anställde inte har gjort några privata passager är det enkelt att räkna ut beskattningsvärdet – det blir nämligen noll. På samma sätt är det enkelt att räkna ut om alla passager är privata – då ska hela fakturabeloppet beskattas. Viktigt att komma ihåg att resor till och från arbetsplatsen räknas som privat körning.

Beskattningsreglerna gäller även för den som har privat bil, men som låter arbetsgivaren betala fakturan från Transportstyrelsen.

 

Proportioneringsberäkning av fakturan

Man kan välja att antingen räkna ut de privata passagernas exakta belopp av fakturan och sedan förmånsbeskatta detta, eller välja en proportioneringsmodell som Skatteverket angivit. Beroende på om fakturan kommer som en singelavi eller samlingsavi kan proportioneringen se ut såhär:

Singelavi: Faktura för trängselskatt har påförts under en dag med 100 kronor för sammanlagt 5 passager. Enligt den anställdes körjournal var två av passagerna privat körning. Den beskattningsbara förmånen räknas då som 2/5 * 100 kronor = 40 kronor.

Samlingsavi: Under en månad har trängselskatt för 100 passager påförts till ett värde av 1000 kronor. Den anställde har under 16 dagar gjort sammanlagt 32 privata passager, resten är tjänsteresor. Förmånsvärdet räknas då till 32/100 * 1000 kronor = 320 kronor.

 

Alternativ till förmånsbeskattning för trängselskatt

Ett alternativ till att förmånsbeskatta trängselskatterna är att låta den anställde själv betala summan av sina privata passager direkt till arbetsgivaren. Detta kan antingen ske genom att den anställde betalar kontant till arbetsgivaren, eller genom ett nettoavdrag på lönen.

Den anställde kan även betala hela fakturan direkt till Transportstyrelsen, och sedan lämna in ett utläggsunderlag till arbetsgivaren för de passager som gjorts i tjänsten, som sedan betalas ut kontant eller via lön. Även denna metod innebär skattefrihet för den anställde.

 

Kontakta oss