Strategisk HR

 

 

 

Strategisk HR

I det vi kallar för strategisk HR ingår bland annat employer branding, talent management och andra begrepp som bidrar till att nå affärsmålen. Fina engelska uttryck, men det är inte så komplicerat eller konstigt som det låter. Här förklarar vi vad de betyder och hur ni kan utnyttja verktygen för att få verksamheten och de anställda att utvecklas och växa.

Employer branding

Om man ska översätta employer branding till svenska skulle man kunna kalla det för arbetsgivarvarumärke och går enkelt förklarat ut på hur man uppfattas av nuvarande, tidigare och potentiella anställda. Det handlar med andra ord om hur företaget framstår som arbetsgivare och att som företagare ställa sig frågan varför man skulle vilja jobba hos just er.

Kort sagt räcker det inte att ni som företag utåt visar upp att ni är ett bra företag – hur nuvarande och tidigare anställda trivs hos er och hur deras bild av företaget är både internt på arbetsplatsen och externt spelar en minst lika stor roll. Hur då? Jo, det handlar om att få:
– Tidigare anställda att känns en stolthet över att man jobbat där
– Nuvarande anställda att känna sig stolt över att jobba hos er
– Potentiella anställda att känna att ”där vill jag jobba!”

Varför ska man satsa på employer branding?

Funderar du på varför ni ska satsa på employer branding? Räcker det inte med tydliga mål och en tydlig styrning? Att göra alla nöjda går ju ändå inte!

Nej, det kanske inte går att göra alla nöjda, men genom att satsa på att få personalen att trivas bäddar ni för en högre trivsel bland personalen. Och personal som är nöjda och trivs med arbetet presterar bättre och hjälper på så sätt företaget att växa – dessutom minskar naturligtvis risken för att de kommer vilja söka sig vidare till en konkurrent. Dessutom ökar ju chanserna för att de delar med sig i sin omgivning och sina nätverk om vilken bra arbetsgivare de har, vilket stärker varumärket utåt.

Med ett starkt arbetsgivarvarumärke blir det också lättare för er att locka till er kompetent personal. För vem vill inte jobba åt en arbetsgivare som har en personal som verkar stortrivas?

En lyckad employer branding utgår i grunden från att skapa en attraktiv arbetsplatskultur med uppskattade värderingar som hjälper er att nå de mål ni sätter upp.

Talent management

Talent management går ganska mycket hand i hand med employer branding och handlar om strategier för att identifiera nyckelpersoner på företaget och vilka talanger och vilken potential de har.

Med talent management kan man på ett förutsättningslöst sätt ta reda på vilka styrkor och kunskaper som finns bland personalen, och sedan försöka dra nytta av och utveckla kunskaperna på bästa sätt för att på sikt både behålla talangerna och få verksamheten att utvecklas.

Att hitta och knyta till sig talanger är inte alltid helt lätt – men att identifiera den talang som redan finns bland de anställda kan faktiskt också vara en utmaning. Och det är det talent management handlar om: Att i ett första steg analysera medarbetarna och se vilka talanger de har, för att i nästa steg utveckla dem och på så sätt även företaget samt att se till så att man, genom att identifiera och uppmuntra talangerna till att utvecklas, försöker hålla kvar dem i företaget.

Hur gör man det här då? Ja, det finns en mängd olika verktyg för att analysera de anställda, och vilken som passar er beror lite på hur företaget ser ut och vad ni vill uppnå. Det kan till exempel handla om att ta fram olika testmetoder, skapa program för ledar- och mentorsutveckling, utveckla traineeprogram och feedbackutbildningar och strategier för team building.

Vill ni ha hjälp med att utveckla de strategiska HR-områdena på ert företag? Kontakta oss, så hjälper vi er med verktygen för att lyckas med employer branding och talent management i just ert företag!

 

Kontakta oss