Skattefritt friskvårdsbidrag

Skattefritt friskvårdsbidrag – nya förutsättningar 2018

Under 2018 har Skatteverket ändrat förutsättningarna för att kunna ge sin personal skattefritt friskvårdsbidrag. Detta efter att Högsta förvaltningsdomstolen i en dom i januari 2018 ansett att ett utbetalt friskvårdsbidrag avseende pay and play-golf ska betraktas som skattefritt.

Även om grundförutsättningarna för att kunna betala ut skattefria friskvårdsbidrag till sin personal är desamma som tidigare, finns det vissa ändringar som påverkar många företagare och anställda som nyttjar friskvårdsbidrag.

Grundförutsättningarna för att personalförmåner ska bli skattefria är:

  • Att det är av enklare slag och av mindre värde
  • Att det erbjuds till alla anställda

Uppfylls inte förutsättningarna, till exempel om man inte erbjuder alla i personalen förmånen, är det inte en skattefri förmån.

 

Förändringar i friskvårdsbidraget från 2018

Från och med 1 januari 2018 är taket för att en friskvårdsförmån ska räknas som skattefri 5 000 kronor per anställd och år. Tidigare har marknadsvärdet på den aktuella orten styrt hur mycket man kan ge i friskvårdsbidrag, men det är alltså numera slopat och 5 000 kronor gäller som övre gräns för skattefrihet oavsett var i landet man bor.

Detta innebär att överskjutande delar ska skattas som lön. Om man med andra ord erbjuder 6 000 kronor i friskvårdsbidrag till personalen är 5 000 kronor en skattefri förmån och överskjutande 1 000 kronor beskattas som lön.

Tidigare var också vissa aktiviteter ”förbjudna” – de var inte kvalificerade för att räknas som en skattefri friskvårdsförmån. Detta var aktiviteter som man, vid införandet av friskvårdsbidraget, betraktade som lyxaktiviteter som exempelvis segling, golf, utförsåkning och ridning. I och med domen från Högsta förvaltningsdomstolen gäller inte ”förbudet” längre och det är numera helt okej att lämna in kvitton för exempelvis liftkort, ridlektioner och pay and play-golf och få nettoersättning från arbetsgivaren (med förutsättning att arbetsgivaren tillämpar friskvårdsbidrag).

För att friskvårdsbidrag för enstaka behandlingar eller aktiviteter ska räknas som av enklare slag och av mindre värde, och därmed bli skattefria, krävs att kostnaden inte överstiger 1 000 kronor.

Skattefriheten gäller för aktiviteter och inte för tränings- eller motionsredskap eller annan typ av utrustning.

 

Möjligt att erbjuda dyrare gymkort utan skatteplikt

För arbetsgivare finns det ett sätt att kunna erbjuda personalen att få gymkort som är dyrare än 5 000 kronor, utan att de anställda blir skattepliktiga för den överskjutande delen. Om du som arbetsgivare köper gymkorten åt de anställda räknas det som naturaförmån eller förmån av fri motion, och då är det precis som innan marknadsvärdet på orten som styr hur dyrt kortet kan vara. För att detta ska gälla krävs alltså att det är arbetsgivaren som köper korten – om de anställda köper korten själva och lämnar in ett kvitto eller en faktura räknas det fortfarande som friskvårdsbidrag, och då gäller det nya taket på 5 000 kronor för skattefrihet.

Ett sätt som detta kan göras på är att arbetsgivaren tecknar avtal med ett gym om att de anställda ska kunna gå dit och få ett gymkort, och att fakturan då kommer direkt till företaget.

Även här gäller att alla anställda får samma erbjudande, annars blir det skattepliktigt. Det går att kombinera detta med friskvårdsbidraget. Arbetsgivare kan alltså erbjuda sina anställda att få gymkort på ett gym som företaget tecknat avtal med och samtidigt erbjuda skattefritt friskvårdsbidrag på upp till 5 000 kronor, som de anställda kan använda till massage, behandlingar eller för att köpa ett gymkort på ett annat gym.

Behöver du hjälp att tolka de nya reglerna för friskvård?

Behöver du hjälp med att skapa rutiner för friskvårdsbidrag på ditt företag? Kontakta oss, så hjälper vi dig!