Samhällsansvar

Samhällsansvar

Varje år stödjer vi på Lön & HR Bolaget organisationer som på olika sätt bidrar till att göra jorden till en bättre plats. En del av dem jobbar för att göra miljön bättre, andra jobbar för att förbättra livet för oss människor.

Här kan du läsa mer om vårt samhällsansvar och de organisationer som vi på olika sätt stöder årligen.

 


RB_Logo_Horiz_ColPos_RGB

Rädda Barnen är en global barnrättsorganisation som funnits sedan 1919. Rädda barnen kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet och finns i över 120 länder, inklusive Sverige.

Lön & HR Bolaget räddar barnen

Läs mer om Rädda barnen här

man_logo_rgb_svart

MÄN är en icke vinstdrivande, feministisk organisation som grundades 1993 som en plattform för män att agera mot mäns våld mot kvinnor. MÄN arbetar för att förändra destruktiva maskulinitetsnormer och minska våld bland män. MÄNs vision är en jämnställd värld fri från våld.

Läs mer om MÄN och deras arbete här

 

childhood_logga

Vi stödjer Childhood i deras arbete genom regelbundna bidrag. Childhood arbetar framförallt med de grupper som löper störst risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp. Till dem hör barn som lever på gatan, barn som redan utsatts för våld och övergrepp, barn som inte kan bo med sina föräldrar eller som lever i en familj där föräldrarna inte orkar vara det som barnen mest behöver – trygga vuxna.

Läs mer om Childhoods arbete på Childhood.se.

UNICEF_logo

Vi är även månadsgivare till Unicef, som sedan 1946 har kämpat för världens barn. Varje dag hjälper Unicef miljontals barn i Sverige och runtom i världen att överleva och utvecklas. De bidrar till att fler bebisar vaccineras mot dödliga sjukdomar, ser till så att allt fler flickor får gå i skolan, befriar barnsoldater och hjälper familjer att återförenas efter katastrofer. Det går att förändra barns liv och Unicef vet hur man gör.

 Unicef.se kan du läsa mer om Unicefs arbete för världens barn.

hjarnfondenpng

Via julgåvor stödjer vi Hjärnfonden i deras livsviktiga arbete med forskningen kring hjärnan. Hjärnfondens vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan. Hjärnfonden delar ut stipendier och anslag till speciallt utvadlda forskare och garanterar att de som får Hjärnfondens anslag eller stipendium tillhör den svenska forskareliten. Målet är att hitta nya, effektiva behandlingar samt att intensifiera livsviktig forskning. Forskningen handlar även om den friska hjärnans utveckling och potential. Hjärnfonden arbetar också för att öka gåvorna till forskningen genom att höja kunskapen och engagemanget kring hjärnan och forskningens betydelse genom information, föreläsningar och seminarier.

Läs mer om Hjärnfondens arbete för hjärnforskningen på Hjärnfonden.se.
stadsmission

All returpant från vårt kontor donerar vi till Stockholms Stadsmission, och stödjer på så sätt dem kontinuerligt med deras arbete för Stockholms utsatta. Stockholms stadsmission är en ideell organisation som bedriver hjälpande verksamheter för barn, ungdomar och äldre i missbruk och hemlöshet. Deras ändamål är att utifrån en kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bkand ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt att verka för barn och ungdomars vård, utbildning och fostran. Deras vision är att Stockholm ska bli en mänskligare stad för alla – en vision som vi på Lön & HR Bolaget delar helhjärtat!

 Stadsmissionen.se kan du läsa mer om Stadsmissionens arbete.

Vi-skogen

Vi stödjer Vi-skogen via företaget Smart Recycling, som för varje kärl returpapper de tömmer på vårt kontor skänker 10 kronor till Vi-skogen. Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som genom trädplantering arbetar med att både bekämpa fattigdom och att förbättra miljon. De arbetar tilllsammans med bönder i Kenya, Tanzania, Rwanda och Uganda runt Victoriasjön i östra Afrika. Grunden i Vi-skogens arbete är att genom plantering av träd och grödor öka tillgången till mat, ge större inkomster för de boende i områdena samt att ge skydd mot klimatförändringarnas negativa effekter. Organisationen har sedan starten 1983 bidragit till att förbättra livet för fler än 2 miljoner människor och bidragit till att plantera 120 miljoner träd.

Läs mer om Vi-Skogens arbete för miljön på Viskogen.se.

 

Kontakta oss