Personalskatter

Personalskatter – så funkar det

skattetabell

Varför dras det för lite skatt på min lön? Varför dras det inte 32% i skatt när jag har skattetabell 32? Ja, sådana här frågor stöter vi lönekonsulter ofta på. Att skatteavdraget på lönen görs med en procentsats som är densamma som ens skattetabell, eller att all skatt dras med 30% är två vanligt förekommande missuppfattningar bland både arbetsgivare och arbetstagare. Här förklarar vi hur skatteavdragen på inkomster går till.

Tabellskatt har nog de allra flesta hört talas om. I Sverige har vi skattetabeller från 29 upp till 40 – vilken som gäller för dig beror på var du bor. Här på Skatteverkets sida kan du se vilken tabell som gäller för dig.

I grunden innebär skattetabellens siffra detsamma som vilken procentuell skatt som gäller, men i praktiken blir det inte alltid så. Varför inte det då? Jo, de allra flesta som jobbar har nämligen rätt till grundavdrag och jobbskatteavdrag, vilket gör att den slutliga skatten i procent räknad många gånger blir lägre än vad skattetabellen anger från början.

Skattetabellerna är uppbyggda i inkomstintervall med fasta skatteavdrag för respektive intervall. Systemet är även räknat så att jobbskatteavdragen och grundavdragen är större vid lägre inkomster, och minskar i takt med att inkomsten stiger. För många blir alltså det verkliga skatteavdraget i procent räknat lägre än om skatten hade dragits med samma procentsats som numret på skattetabellen, och för en del innebär det tvärtom att skatten blir högre.

Vi tar ett exempel:
En person som är 29 år, bosatt i Stockholm och som inte är med i Svenska kyrkan har skattetabell 30. Med en lön på 34 100 kronor i månaden blir skatteavdraget 7929 kronor enligt tabellen. Om avdraget istället har gjort i procent skulle skatten hamna på 9 000 kronor.
I just det här fallet blev den verkliga skatten 23,5% (7929 / 34100) istället för 30%.

 

Fast procent vid sidoinkomst

På vissa inkomster kan dock arbetsgivaren dra en fast procent i skatt. När inkomsten inte är din huvudinkomst eller när arbetsgivaren inte anser sig vara din huvudarbetsgivare (du kanske har flera jobb) ska han dra 30% i skatt. Det gäller för alla så kallade sidoinkomster.

 

Vad ryms i skatten?

Skatten består av flera delar och är summan av din kommunala skatt, landstingsskatt samt begravningsavgift. Är du medlem i Svenska kyrkan tillkommer den avgiften. Är du medlem i något annat trossamfund ska du själv lägga till den avgiften.

 

Vad betyder kolumnerna i skattetabellen?

Skattetabellerna, som du hittar hos Skatteverket, består av 6 kolumner:
Kolumn 1: Avser lön, arvoden och liknande ersättningar till födda 1952 eller senare. Allmän pensionsavgift betalas och inkomsten ger rätt till jobbskatteavdrag.
Kolumn 2: Avser inkomster som exempelvis pension till födda 1951 eller tidigare, som inte är underlag för allmän pensionsavgift och som inte ger rätt till jobbskatteavdrag.
Kolumn 3: Avser löner, arvoden och liknande ersättningar till födda mellan 1938 och 1951. Allmän pensionsavgift ingår och inkomsten får ett högre jobbskatteavdrag än i kolumn 1.
Kolumn 4: Avser löner, arvoden och liknande ersättningar till född 1937 eller tidigare. Allmän pensionsavgift betalas inte, men samma rätt till jobbskatteavdrag ges här som i kolumn 3.
Kolumn 5: Avser andra pensionsgrundande ersättningar än löner, exempelvis ersättning från A-kassa eller egen arbetsskadelivränta. För födda 1938 eller senare. Ger inte rätt till jobbskatteavdrag, men allmän pensionsavgift ingår.
Kolumn 6: Avser inkomster som exempelvis pension till födda 1952 eller senare. Allmän pensionsavgift ingår inte och inte heller något jobbskatteavdrag.

 

Har du frågor och funderingar kring personalskatter? Eller behöver du hjälp med lönerna på ditt företag? Kontakta oss, så hjälper vi dig!