Lön & HR Bolagets GDPR-arbete

Den 25 maj 2018 trädde nya dataskyddsförordningen, eller GDPR som förordningen också brukar kallas, i kraft och ersatte då personuppgiftslagen. Förordningen innebär framförallt ett förstärkt skydd för individen och dennes personuppgifter, men sätter också betydligt större krav än tidigare på hur företag hanterar personuppgifter.

Lön & HR Bolagets processer, arbetsmetoder och system är GDPR-säkrade och uppfyller de krav som förordningen ställer. Som kund kan ni känna er trygga med att hanteringen av personuppgifter uppfyller GDPR:s krav på säkerhet.

Har du frågor om vårt arbete med anpassningen till GDPR eller hur vi hanterar personuppgifter är du välkommen att vända dig till din kontaktperson på Lön & HR Bolaget.

Mer information dataskyddsförordningen och GDPR finns på Datainspektionens hemsida.