Löneoutsourcing

Vad kostar lönen?

Bruttolön
+ Semesterlön
+ Rörlig lönedel
+ Pensionspremier
+ Löneskatt
+ Sjukförsäkringspremier
+ Kostnader för förmåner
+ Arbetsgivaravgifter
= Lönekostnad 

Kontakta oss


Välj tjänster som du är intresserad av
  • Bokföring
  • Löner
  • Skatterådgivning
  •  

  • Projektredovisning
  • Årsbokslut och årsredovisning
  • Privata deklarationer
  • Övrigt