Löneoutsourcing

Liten löneordlista

Kärt barn har många namn och det gäller även lönetermer. Om man inte har dessa klart för sig kan det lätt bli missförstånd i samband med lönediskussioner. Här följer förklaringar till några av de allra vanligaste begreppen inom vårt älskade löneområde.

Lönepolicy – Tydliga principer för lönesättningen som dessutom ska spegla företagets vision, strategi och mål. En lönepolicy ska vara långsiktig, konsekvent och tydlig.

Lönestruktur – Uppbyggnaden av ett lönesystem. Lönestruktur är lönerna och dess inbördes förhållande till varandra.

Lönebildning – Lönebildning är en samhällsekonomisk term för den samlade lönesättningen.

Lönesättning – Ett samlingsbegrepp för hur lönerna sätts på ett enskilt företag.

Sifferlöst avtal – Kollektivavtal som inte innehåller siffersatta bestämmelser om hur mycket lönen ska öka. Däremot kan det finnas regler för hur lönesättningen ska gå till.

Lönerevision – Lönerevision är ett ord som beskriver processen i att granska, se över och justera lönerna i ett företag.

Individuell lön – Istället för att själva tjänsten lönesätts så lönesätts individen med hänsyn till arbetsuppgifter, prestation, kompetens och hur arbetet utförs. 

Kontakta oss


Välj tjänster som du är intresserad av
  • Bokföring
  • Löner
  • Skatterådgivning
  •  

  • Projektredovisning
  • Årsbokslut och årsredovisning
  • Privata deklarationer
  • Övrigt