Löneoutsourcing

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Riksdagen har beslutat att nya regler ska gälla kring inkomstrapporteringen för anställda. Istället för att rapportera en gång per år som gäller nu, ska man som arbetsgivare i fortsättningen rapportera in lön och avdragen skatt för varje anställd varje månad.

I nuläget lämnar alla arbetsgivare med anställda in en arbetsgivardeklaration till Skatteverket varje månad, där man visar hur månadens löner, ersättningar och skatteavdrag sett ut totalt för verksamheten. I januari varje år lämnar man sedan in kontrolluppgifter till Skatteverket (och de anställda) som visar exakta siffror för lön, ersättningar och skatteavdrag för varje enskild person.

Med de nya reglerna ändras detta. I fortsättningen ska löner och skatteavdrag delas upp och redovisas individuellt per anställd redan i arbetsgivardeklarationen och lämnas månatligen till Skatteverket och den anställde. Kontrolluppgiften angående ersättningen och skatt slopas med andra ord, men finns kvar för uppgifter om exempelvis pensioner, räntor och utdelningar.

Från och med 1 januari 2019 kommer det även bli möjligt för Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen att hämta individers uppgifter från den månatliga arbetsgivarrapporteringen hos Skatteverket. Detta för att underlätta för dessa myndigheters möjlighet till kontroll.

När börjar de nya reglerna gälla?
1 juli 2018: För företag som för personalliggare och som den 1 juli 2018 har fler än 15 anställda
1 januari 2019: Alla andra företag

Vad blir skillnaden?
Idag: Arbetsgivardeklaration varje månad med totalbelopp för ersättningar och skatteavdrag. Kontrolluppgifter för varje individ en gång per år.
Från 2018/2019: Arbetsgivardeklaration varje månad med specificerade uppgifter för varje anställd.

Vem påverkas?
Alla företag med anställda – även dig som driver aktiebolag och har dig själv som enda anställd.

Behöver du hjälp?
De nya kraven kring arbetsgivardeklarationen kommer kräva mer administration kring inrapportering och lönehantering. Behöver du hjälp? Då finns vi här! Kontakta oss så hjälper vi ditt företag med lönehanteringen och rapporteringen av arbetsgivardeklaration på individnivå.

Du som redan anlitar oss för hjälp med löner och arbetsgivardeklarationer kommer inte påverkas av förändringen - vi sköter allt åt dig!

Kontakta oss


Välj tjänster som du är intresserad av
  • Bokföring
  • Löner
  • Skatterådgivning
  •  

  • Projektredovisning
  • Årsbokslut och årsredovisning
  • Privata deklarationer
  • Övrigt