HR-administration

Vi hjälper dig med frågor som handlar om relationen mellan arbetsgivare och medarbetare.

HR

Vi hjälper dig med frågor som handlar om relationen mellan arbetsgivare och medarbetare. 

 • Arbetsrätt
 • Ledarskap, kultur och värderingar
 • Kompetensutveckling
 • Lön- och belöning, förmåner och villkor
 • Fysisk och psykisk arbetsmiljö
 • Organisationsutveckling
 • Personalhandbok, policies och riktlinjer
 • Rekrytering och introduktion
 • Jämställdhet och mångfald
 • Facklig samverkan
 • Employer Branding - varumärket som arbetsgivare
 • Personalekonomi

 

Vi delar in HR arbetet i olika områden:

Strategisk HR - Employer branding, talent management och andra grepp som bidrar till affärsmålet.

Praktisk HR - Arbetsmarknadsfrågor, arbetsrättsliga regler och praktiska tips kring anställning.

Arbetsmiljö - Framgångsrika företag jobbar förebyggande med hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering.

Mångfald - Att arbeta aktivt med jämställdhet och mångfald säkrar attraktivitet och konkurrenskraft.

Organisation & ledarskap - I en sund företagskultur är chefen den som visar vägen, inspirerar, möjliggör och stödjer.

 

Kontakta oss


Välj tjänster som du är intresserad av
 • Bokföring
 • Löner
 • Skatterådgivning
 •  

 • Projektredovisning
 • Årsbokslut och årsredovisning
 • Privata deklarationer
 • Övrigt